Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic je bil v Trbovljah na voljo Zasavcem

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sredo, 20. 3. 2019, s sodelavci posloval v Trbovljah. V dveh skupinah so se v prostorih občine pogovarjali z 10 ljudmi, ki so menili, da so jim kršene pravice in so se vnaprej prijavili na pogovor.


Varuh človekovih pravic Peter Svetina s sodelavkami na Centru za socialno delo Trbovlje

Varuh in direktorica strokovne službe Martina Ocepek na pogovoru v DSO Franca Salamona Trbovlje

Varuh in direktorica strokovne službe Martina Ocepek s predsednikom sodišča mag. Gregorjem Špajzerjem

Varuh in direktorica strokovne službe Martina Ocepek na pogovoru z načelnikom upravne enote mag. Aleksanderom Potrpinom

Varuh, njegov namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Živa Cotič Zidar z županjo Jasno Gabrič in direktorico občinske uprave.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Ivan Šelih na novinarski konferenci.

 

Varuh je ta dan z direktorico strokovne službe Martino Ocepek in svetovalko za odnose z javnostmi Natašo Kuzmič obiskal tudi Center za socialno delo, Okrajno sodišče, Upravno enoto ter Dom upokojencev Franca Salamona Trbovlje. Seznanil se je z delom teh institucij in njihovimi prizadevanji za uresničevanje pravic občanov in prebivalcev Zasavja. Županja Jasna Gabrič ga je seznanila s prizadevanji občine za spoštovanje pravic občanov in težavami, s katerimi se srečuje pri zagotavljanju zakonsko določenih obveznosti občine.


Na Centru za socialno delo ga je sprejel Rok Zupanc, v. d. direktorja. Govorila sta o problematiki družinskih pomočnikov, osebne asistence, čakalnih vrstah pri nameščanju v domove za starejše, kriznih namestitvah in doplačilu stroškov bivanja v domovih. Dotaknila sta se tudi dolgotrajnega odločanja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.  


Danica Hren, direktorica DSO Franca Salamona Trbovlje in njeni sodelavci so varuha seznanili s problematiko, s katero se srečujejo v domu. Premalo zaposlenih, ki se skupaj z oskrbovanci starajo, in vse večje število tistih, ki pridejo v dom v slabšem zdravstvenem stanju, so poseben izziv, s katerim se srečujejo.  


Na Okrajnem sodišču Trbovlje je predsednik sodišča mag. Gregor Špajzer varuha seznanil z delom sodišča, načelnik upravne enote mag. Aleksander Potrpin pa mu je predstavil problematiko, s katero se srečujejo na UE, med drugim o primerih iz naslova Zakona o prijavi prebivališča. Društvo Eko krog je varuha seznanilo s svojimi prizadevanji na področju ohranjanja okolja, dotaknili so se tudi uredbe o hrupu.

Na novinarski konferenci je varuh Peter Svetina poudaril, da so pobudniki prišli iz celotnega Zasavja, so prišli ne samo iz Trbovelj, ena celo iz Prekmurja. Vsi načrtovani termini so bili zapolnjeni, je dejal varuh.

Ljudje so se na varuha in njegove sodelavce obrnili z osebnimi zgodbami, tokrat predvsem socialne narave, ni pa bilo v Trbovljah mogoče zaznati primerov, povezanih s sodnimi postopki. Odšli so v glavnem zadovoljni, saj so dobili določena pojasnila, potrditve, nekatere primere bomo vzeli pod drobnogled, je povedal namestnik. Občina Trbovlje je lahko zgled ostalim občinam, saj z odvetnikom zagotavlja brezplačno pravno pomoč svojim občanom. Namestnik je ugotavljal, da prav dostop do BPP morda razlog, da se na Varuha tokrat niso obračali ljudje, ki bi imeli težave s postopki.


S poslovanjem zunaj sedeža se skuša institucija Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) približati tistim, ki jo potrebujejo. Enkrat na mesec varuh s sodelavci obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki bi pri uveljavljanju svojih pravic potrebovali pomoč institucije, ki jo vodi. V Trbovljah je bil Varuh dvakrat, in sicer leta 2008 in leta 2012.

Natisni: