Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Z Direktoratom za policijo in druge varnostne naloge o priporočilih Varuha in načrtih za delo policije

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je s sodelavci v četrtek, 20. 9. 2018, srečala z generalnim direktorjem Direktorata za policijo in druge varnostne naloge (DPDVN) Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) mag. Ladom Bradačem in drugimi uslužbenci DPDVN.

Srečanje je tudi letos potekalo v okviru priprav za izdelavo usmeritev in obveznih navodil za pripravo načrta dela policije v letu 2019. Varuhinjo in njene sodelavce so predstavniki DPDVN podrobneje obvestili o realizaciji priporočil Varuha človekovih pravci RS (Varuh) v podanih usmeritvah za delo policije v preteklem letu in opravljenih nadzorih.

Obenem so tudi predstavniki Varuha sogovornikom predstavili letošnje bistvene ugotovitve iz obravnav pobud na področju policijskih postopkov in obiskov policijskih postaj v vlogi izvajanja nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Varuh pričakuje, da bodo tudi tokrat njegove ugotovitve in predlogi prispevali k pripravi usmeritev za delo policije, zlasti na področju varstva človekovih pravic. Strinja se namreč z ugotovitvijo MNZ, da je treba tudi v prihodnje veliko pozornosti nameniti neodvisni, nepristranski in strokovni obravnavi pritožb zoper policiste ter h krepitvi zavedanja vloge državljanskega in drugega nadzora nad postopki policistov ter na podlagi ugotovitev stremeti k večanju kvalitete izvajanja policijskih nalog.

Ob varuhinji so se srečanja udeležili še njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek, svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnik DPM Republike Srbije Marko Anojčić. DPDVN so zastopali še vodja Sektorja za sistemsko usmerjanje in nadzor policije (SSUNP) dr. Valter Fabjančič, Tanja Zajc iz Sektorja za pritožbe zoper policijo in sekretar v SSUNP Simon Sihur, mag.


Natisni: