Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V Mariboru tokrat nič pogovorov z noto socialnih stisk, več v zvezi s postopki

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo, 9. 5. 2018, z namestnikoma Ivanom Šelihom in Mihom Horvatom ter svetovalkami Varuha poslovala v Mestni občini Maribor. Po poslovanju je na novinarski konferenci povedala, da se je tokrat na pogovore prijavilo nekaj manj ljudi kot v preteklih letih, in sicer 22, prvič pa se je zgodilo, da jih precej brez pojasnila ali opravičila ni bilo.

Ocenila je, da v pogovorih tokrat ni bilo opaziti velikih socialnih stisk ljudi, kar seveda ne pomeni, da jih v Mariboru ni več. Kot jo je seznanil podžupan Saša Pelko, se stopnja brezposelnosti zmanjšuje, varuhinja upa tudi na več delovnih mest za prebivalce regije.

Tokrat se je srečala s številnimi osebnimi, povsem družinskimi zgodbami in težkimi razmerami v družinah, ki sledijo razhodom, pravdam za premoženje, težavam po smrti katerega od svojcev. Nekaj je bilo tudi primerov v zvezi s stiki z otroki in vnuki,  je najpogostejše primere opisala varuhinja.

Opazila je tudi, da se ljudje v Sloveniji vse preveč radi pravdajo, zato Varuh dobiva največ pobud v zvezi z raznimi postopki. Tudi v Mariboru so se srečali s predolgimi sodnimi postopki. Varuhinja se je s svetovalko Varuha Živo Cotič Zidar seznanila tudi s primerom čakanja na neprofitno stanovanje in številnimi vprašanji o izpolnjevanju pogojev za dodelitev.

Varuhinja je še opozorila, da se ljudje v stiski včasih težko znajdejo in poiščejo primerno pomoč, nato pa k njim prinesejo kupe dokumentov in niti ne vedo ali je njihov postopek sploh zaključen. Ker jih prosijo za pomoč, so v uradu veseli pobude ene od mariborskih odvetniških pisarn, ki jim je ponudila možnost sodelovanja v obliki brezplačne pravne pomoči.

Sodelovanje občine in centra za socialno delo je po njenem v Mariboru dobro, varuh bolnikovih pravic je poročal o čakalnih vrstah, ki se krajšajo, ter o pomanjkanju določenih specialistov. Podžupan je poročal še o polnih enotah institucionalnega varstva za starejše in predšolske otroke, problematiki kategorizacije cest ter onesnaženem zraku v zimskih mesecih.

Po njegovih zagotovilih v štajerski prestolnici posebnih težav zaradi begunske problematike nimajo, pri varuhinji se je oglasil samo en tujec, ki ni prejel plačila od svojega delodajalca, urejene so tudi razmere za brezdomce in romsko populacijo.

Natisni: