Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v zvezi s pomanjkanjem t. i. delovnih inšpektorjev od vlade terja rešitve

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) posebno pozornost namenja kršitvam in zlorabam človekovih pravic v okviru delovnih razmerji, pri čemer je v praktično vseh preteklih letnih poročilih opozoril na velik kadrovski primanjkljaj inšpekcijskih služb, predvsem Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD).

Nekaj manj kot 80 inšpektorjev je absolutno premalo za vas področja, ki so v pristojnosti IRSD, in za približno 200.000 poslovnih subjektov, ki zaposlujejo več kot 800.000 ljudi. Ker je inšpektorjev premalo, se ne morejo učinkovito odzivati na prejete prijave, niti ukrepati na podlagi lastnih opažanj in zaznav. Kršitve se tako ne odpravljajo, vprašljiva pa je tudi preventivna funkcija inšpekcijskih postopkov. Kadrovska podhranjenost IRSD neposredno vpliva na zmanjševanje spoštovanja človekovih pravic na področju zaposlitve in dela.

Zato Varuh z zaskrbljenostjo spremlja poročanje medijev o odločitvi Vlade Republike Slovenije (Vlada), da bo v prihodnjih tednih objavljen razpis le za pet delovnih mest inšpektorjev na IRSD. To je v nasprotju z lanskoletnim pozivom Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide Državnega zbora Republike Slovenije, ki je Vladi predlagal, naj v kadrovskem načrtu omogoči zaposlitev vsaj 20 novih inšpektorjev za nadzor delovnih razmerij do konca leta 2018 in da naj za to zagotovi ustrezna proračunska sredstva.

Varuh opozarja, da mora država skladno z določbo četrte točke člena A Evropske socialne listine, ki zavezuje Republiko Slovenijo, vzdrževati sistem inšpekcije dela, ki ustreza razmeram v državi. Republiko Slovenijo zavezujeta tudi Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini in Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu. Obe navedena mednarodnopravna instrumenta enako kot Evropska socialna listina od držav podpisnic zahtevata vzdrževanje sistema inšpekcije dela, tudi preko zadostnega števila inšpektorjev. Skladno z navedenima konvencijama mora število inšpektorjev med drugim odražati tako pomembnost zadolžitev inšpektorjev, kot tudi število delodajalcev ter zaposelnih.

Glede na ugotovljen kadrovski primanjkljaj IRSD, visoko število poslovnih subjektov in zaposlenih ter sprejete mednarodne zaveze, Varuh pristojne državne organe poziva k resnem premisleku o dodatnih zaposlitvah na IRSD, ki bodo omogočile ustrezno izvajanje inšpekcijskih nadzorov in s tem spoštovanje človekovih pravic.

 

 

 

Natisni: