Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja poslovala v Šentjurju

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so v sredo, 20. 1. 2016, poslovali v občini Šentjur. Varuhinja se je dopoldne pogovarjala z osmimi pobudniki, popoldne pa je njen namestnik opravil še pet pogovorov.

Varuhinji je župan občine mag. Marko Diaci predstavil delovanje občine, na novinarski konferenci pa je predstavila ugotovitve poslovanja.

Zvočni posnetek novinarske konference (MP3)


Povedala je, da se nihče od prijavljenih na pogovor nanjo ni obrnil, da bi potožil nad slabim delom občine. Rdeča nit tokratnih pogovorov je bilo zdravstvo, srečala pa se je tudi s primeri kršenja pravic zaposleni osebi in trpinčenja na delovnem mestu.

Tudi iz pogovora z županom ugotavlja, da je ureditev zdravstvene oskrbe, posebej fizioterapij, tudi v tej občini pereče. Župan jo je seznanil, da bi potrebovali v občini vsaj še enega koncesionarja na tem področju, ker pa se jih podeljuje področno, je ne dobijo, saj je fizioterapevtov v bližnjih termah dovolj.

Varuhinja je še opozorila na primere, ki so se nanašali na delovanje Splošne bolnišnice Celje. Vloženih je kar nekaj pritožb in tudi tožb na sodišče. Pojasnila je, da Varuh človekovih pravic RS v primerih, v katerih tečejo postopki pred sodišči, ne more ukrepati, lahko samo, če so postopki predolgi.

Ljudje, ki so se v Šentjurju pritoževali nad razmerami v zdravstvu, so opozorili na nekorekten odnos invalidskih komisij, posameznih zdravnikov in načina, kako predočijo diagnoze, napotovanje na strokovne preglede, niso pa zadovoljni niti z izvedenskimi mnenji. Varuh vse našteto spremlja, opozarja in predlaga izboljšave.

Varuhinja je predstavila tudi problematiko ločitev v katerih najbolj trpijo otroci. Omenila je projekt Zagovornik – glas otroka, ki v težkih trenutkih lahko otrokom v različnih postopkih stoji ob strani in je njegov glas. Varuh opozarja, da morajo družinska sodišča delovati hitro in učinkovito ter prijazno otrokom.

Ob poslovanju v Šentjurju se je varuhinja srečala tudi s primerom domnevno neprimerno dodeljene pokojnine. Država je uveljavila na tem področju že nekaj sprememb, ki pa jim ljudje ne uspejo slediti. Pritožujejo se tudi nad prenizkimi pokojninami, je še povedala varuhinja.

Znova se je srečala tudi s primerom, ko nekdo ne more uveljaviti določene pravice, ker nima sredstev. Varuhinja je še enkrat opozorila, da socialno-ekonomski status ne sme biti temelj človekovih pravic.

Opozorila je še na eno rdečo nit vseh poslovanj, in to so medsosedski spori.
Pohvalila je dostopnost župana in projekt informiranja občanov Jurij. Skrbi jo manj denarja za delovanje občin in več obveznosti, ki jih imajo.

Župan mag. Marko Diaci je izrazil veselje, da je varuhinja obiskala Šentjur, medtem ko se večina državnih institucij odmika iz nje. Ob tem je opozoril je, da naj bi država iz občine umaknila izpostavo Geodetske uprave RS in Finančne uprave RS.

Župan je tudi varuhinjo seznanil s predlogom za spremembo zakonodaje tako, da bi za o manjših posegih v prostor znova odločale občine, saj so postopki sprejemanja občinskih prostorskih načrtov predolgi.

Varuhinja ga je med drugim povprašala tudi o napredku pri reševanju primerov kategorizacij javnih cest skladno z odločitvijo ustavnega sodišča. Izrazil je obžalovanje, da ima zasebni interes večjo težo kot ga ima javni, čeprav spoštuje odločitev ustavnega sodišča in skuša kategorizacijo cest reševati skladno z njo.

Opozorila je tudi na primeren odnos vseh javnih uslužbencev, ki so v službi ljudi. Potrebujejo strokovne nasvete, da ne tavajo od vrat do vrat in človeški odnos.

Natisni: