Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja poslovala v Ivančni Gorici

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v petek, 20. 11. 2015, s sodelavci poslovala v občini Ivančna Gorica. Pogovarjala se je s petimi od šestih prijavljenih pobudnikov in se srečala z županom občine Dušanom Strnadom in njegovimi sodelavci.

Ugotovitve je prestavila na krajši novinarski konferenci po poslovanju.

Izjavo lahko v celoti poslušate tukaj.

Srečala se je z nekaj osebnimi zgodbami, na primer s primerom upokojevanja, s primerom plačevanja prevozov za osebe s posebnimi potrebami po 18. letu, različnih kriterijih pri vpisovanju v vrtce in podobno.

Župan je varuhinjo seznanil, da spada občina med tiste z najnižjo brezposlenostjo, ta je 7 odstotkov. Imajo tako gospodarske panoge kot tudi turizem in kmetijstvo. Močna je kovinska industrija, logistika. Veliko je samozaposlenih.

V občini je 12 krajevnih skupnosti, ki so jih združili pod blagovno znamko Prijetno domače in na trgu nastopajo enotno.

Vključeni so v Lokalno akcijsko skupino Suha krajina, Temenica in Krka - LAS STIK.
So tretja čebelam najbolj prijazna občina. 
Z lokalno tržnico omogočajo lokalnim kmetijam možnost preživetja in spodbujajo lokano samooskrbo.

Srečujejo se s prezasedenostjo vrtcev in šol, saj je občina zaradi lege privlačna tudi za družine. Ogromno sredstev vlagajo v investicije, saj po oceni župana lahko samo tako zagotavljajo napredek.

Kategorizacijo cest rešujejo po prioritetnem sistemu. Primere vandalizma so obvladali z ustrezno komunikacijo in nudenjem ustreznih možnosti za zadovoljitev potreb tistih, ki so vandalizme povzročali.


Natisni: