Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu okolja varuh znova o sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov

Simbolna fotografija varovanja okolja

Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu okolja, ki ga obeležujemo 5. junija, opozarja, da pripravljanje predpisov s področja okolja in prostora še vedno vse prevečkrat ni skladno s pravico javnosti do sodelovanja pri sprejemanju okoljskih predpisov. »Če želimo resnično obvarovati okolje, moramo najprej v njegovo zaščito vključiti vse deležnike. Zakoni in mednarodni akti, med njimi Aarhuška konvencija, takšne postopke že predvidevajo, treba jim je le slediti in nehati ignorirati postavljena demokratična pravila,« je jasen varuh.

Varuh še opozarja, da odgovorni tudi z neupoštevanjem njegovih priporočil na področju okolja delajo nepovratno škodo okolju in zdravju ljudi. »Ignoranca naših priporočil predstavlja tudi odstop od načel pravne države,« še dodaja. Kot negativen primer izpostavlja več kot celi dve desetletji dolgo pripravo predpisa skladnega s sedmim odstavkom 52. člena Zakona o divjadi in lovstvu. »Enak primer ignorance pa je tudi ponavljanje priporočil v zvezi s sanacijo anhovske, soške in zgornje mežiške doline ter Celjske kotline. Pri vseh primerih, posebej pa pri sanacijah se še posebej kaže pomen medresorskega sodelovanja in vključevanja tako lokalne skupnosti kot gospodarstva pri iskanju rešitev,« je jasen varuh.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina še poudarja, da je skrb za okolje temelj za zagotavljanje človekovih pravic naše in prihodnjih generacij. Nedavno obeleženje Mednarodnega dne biotske raznovrstnosti in Svetovnega dneva čebel, ki je bil kot velik dosežek razglašen na pobudo Slovenije, nas namreč še dodatno opominjata, kako pomembno je, da z vso odgovornostjo delujemo v smeri ohranjanja različnih vrst ter posledično tudi zagotavljanja pravic do zdravja, zdrave prehrane in zdravega ter varnega življenjskega okolja.

Natisni: