Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina na simpoziju socialnih delavcev o izzivih epidemije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 10. junija 2021, udeležil spletnega seminarja Sekcije socialnih delavk in delavcev, ki delajo na področju zdravstvene dejavnosti in socialnega varstva. Namen četrtega simpozija, z naslovom Izzivamo svoje meje, je predstaviti izzive, ki jih je epidemija koronavirusne bolezni prinesla na področji socialnega dela in zdravstvene dejavnosti, primere dobrih praks ter spoznanja za soočanje s tem, kar nam prinaša prihodnost.

Varuh človekovih pravic je v uvodnem nagovoru poudaril, da smo se vsi med epidemijo srečali s povsem novo realnostjo in da se je tudi institucija Varuha človekovih pravic pri tem soočala s številnimi izzivi. »Za zaposlene, ki so delali od doma je bilo treba vzpostaviti nov sistem obravnave pobud, za tiste, ki so občasno prihajali na sedež Varuha pa je bilo potrebno vzpostaviti varnostne mehanizme z namenom preprečevanja okužb. Vrata institucije smo zaprli za pobudnike, komunikacija z njimi je potekala le preko telefona ter spletne in navadne pošte,« je nekaj sprememb v delovanju institucije nanizal varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic je od razglasitve epidemije pa do konca aprila 2020, torej v dobrem mesecu, obravnaval 324 zadev in opravil 182 telefonskih pogovorov. Mnogi posamezniki so se dnevno obračali na Varuha in iskali informacije, povezane s širjenjem virusa covid-19 ali pa so želeli biti le obveščeni o svojih pravicah. Največ obravnavanih zadev se je nanašalo na področje socialne varnosti, enakosti pred zakonom in varstva pred diskriminacijo, omejitev osebne svobode, varstva otrokovih pravic in delovnopravnih zadev. »Varuh je pozorno spremljal ukrepe povezane s koronavirusno boleznijo v Sloveniji in tujini ter ukrepe, ki so jih državni organi sprejemali za zaščito najbolj ranljivih skupin državljank in državljanov. Še vedno smo izjemno aktivni pri naslavljanju svojih kritik na vlado in posamezna ministrstva. Državnim organom, ki so določen predpis predlagali ali sprejeli, najprej damo možnost, da se opredelijo do morebitnih zaznanih nepravilnosti ali kršitev in jih po možnosti tudi sami odpravijo, saj menimo, da je to najhitrejši in najučinkovitejši način za reševanje,« je pojasnil varuh Svetina. 

Natisni: