Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

»Ozaveščanje in programi za preprečevanje demence so ključni za zajezitev stigme in bolezni.«

Varuh na posvetu o demenci, ob njem tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar

»Slovenija sodi med nadpovprečno hitro starajočo se družbo, zato ne morem mimo ugotovitve strokovnjakov, da se bo verjetno v prihodnje delež obolelih s to boleznijo žal še povečeval. Ob tej priložnosti gre zato moja zahvala vsem, ki aktivno ozaveščate o tej neozdravljivi bolezni. Vsak od nas lahko začne pri sebi in v svojem okolju, skupaj pa lahko delamo pomembne korake na poti izvijanja iz okov stigme in sramu. Le spoštovanje drug drugega in iskreno, dobronamerno sodelovanje med generacijami je pot do strpne in uspešne družbe, ki se posluša in sliši,« je na konferenci ASK o demenci z naslovom Celovita obravnava demence v lokalnih okoljih, ki je 21. 4. 2023 potekala v Hotelu Habakuk v Mariboru poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Varuha skrbijo napovedi glede širjenja demence in ocenjuje, da so poleg trajnih navad za čim bolj zdrav življenjski slog izjemno pomembni projekti in programi, katerih cilj je po eni strani preventivno ozaveščati o tej neozdravljivi bolezni ter kurativno nuditi celovito, pregledno in kakovostno oskrbo. »V demografsko ogroženih okoljih z visokimi indeksi staranja še toliko bolj, zato sem vesel današnjega dogodka in vseh, ki ste jih že in jih še boste organizirali v okviru programa,« je poudaril.


»Pomena ozaveščanja in izobraževanja o demenci se zavedamo tudi pri Varuhu človekovih pravic, kjer vse od začetka delovanja institucije leta 1995 dajemo tem vprašanjem velik poudarek. Zaposleni so na voljo vsem, ki se znajdejo v takšni ali drugačni stiski, pred nekaj več kot šestimi leti pa smo na pobudo društva Spominčica postala tudi prva demenci prijazna točka v Sloveniji,« je dejal varuh.

Pri prizadevanjih za manjšo stigmatizacijo te bolezni ima pomembno vlogo tudi Državni preventivni mehanizem (DPM), ki v okviru institucije Varuha že skoraj 15 let obiskuje tudi kraje, kjer so zaradi lastne varnosti zadržane osebe s težavami v duševnem zdravju, torej tudi starejši, ki zaradi demence in včasih tudi njej pridruženih drugih težav, bivajo v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. S svojimi obiski, predvsem pa s priporočili za odpravo nepravilnosti in izboljšanje stanja si DPM prizadeva, da bi se za starostnike z demenco zagotovilo primerne bivalne pogoje, ustrezno oskrbo in vse potrebne možnosti za uveljavljanje njihovih pravic. »Tudi pri tem delu sedaj že nekaj let Varuh uspešno sodeluje s Spominčico in tako pomaga, da je preživljanje zadnjih let življenja v eni izmed temu namenjenih ustanov dostojanstveno in človeka vredno,« je poudaril varuh.

»Ljudje smo socialna bitja in skupaj lahko premagamo tudi vse tisto, kar je na videz nepremagljivo. Naj nam ne zmanjka optimizma in potrpežljivosti, medsebojnega razumevanja, dostojanstva in v vseh pogledih pozitivnega odnosa do sočloveka,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: