Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh se je v Lenartu seznanil s prizadevanji za uresničevanje pravic občanov

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v sredo, 3. 4. 2019, prvič posloval v Lenartu. Z namestnikoma Ivanom Šelihom, Miho Horvatom, direktorico strokovne službe Martino Ocepek in svetovalkami Varuha so na osebne pogovore po predhodni prijavi sprejeli 17 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do države. Varuh je dopoldne z direktorico strokovne službe Martino Ocepek obiskal tudi nekatere institucije v občini in se seznanil z njihovim delom ter težavami, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju pravic ljudi. Srečal se je tudi z županom Lenarta mag. Janezom Krambergerjem.

Pogovor varuha za radio Slovenske gorice (MP3)

V Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec so varuha seznanili s trenutnim stanjem, potem ko je Varuh človekovih pravic RS na novinarski konferenci 8. 5. 2018 opozoril, da se še vedno kršijo pravice oseb z motnjo v duševnem zdravju pri neprostovoljnih namestitvah v posebnih socialnovarstvenih zavodih s sklepi sodišč. S sodelavci si je ogledal tudi zavod in se pogovoril s stanovalci.

Ravnatelj Osnovne šole Lenart Marjan Zadravec je varuha seznanil z oblikami in načini dela šole, ki ima poleg vrtca in redne šole tudi oddelke s prilagojenim programom. V tej luči sta govorila o inkuziji, dotaknila pa sta se tudi sodelovanja s starši in vzgojne problematike ter dostopa do dodatne učne pomoči, kar se začenja že v vrtcu. Varuh mu je predstavil Zagovorništvo otrok, ki je od leta 2017 opredeljeno kot posebna enota znotraj institucije Varuha in omogoča otrokom, da se sliši njihov glas v različnih postopkih.

Na Policijski postaji Lenart je varuhu komandir enote Srečko Artenjak predstavil delo enote, ki ji poveljuje. Povedal je, da z lokalnim prebivalstvom policija dobro sodeluje, edino težavo vidi v zagotavljanju zadostnega kadra. Področje je ocenil kot svojevrstno oazo, saj ne zaznavajo uporabe nedovoljenih substanc med mladimi in tudi ne kaznivih dejanj s strani mladoletnih. Srečujejo pa se s kaznivimi dejanji tatvin, ki postajajo vse bolj drzna.

Načelnik Upravne enote Lenart Jožef Kraner je varuha seznanil s primeri s področja človekovih pravic, s katerimi se srečujejo na UE. Govorili sta o novi prostorski in gradbeni zakonodaji, ki jo je načelnik ocenil kot korak nazaj, predstavil pa je tudi nekaj konkretnih primerov. Na UE se srečujejo z vse zahtevnejšimi postopki ob sočasnih težavah pri zagotavljanju ustrezne kadrovsek sestave.

Župan občine Lenart mag. Janez Kramberger pa je z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino govoril o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov. Orisal mu je nekatere primere socialnih stisk in opozoril na problematiko nizkih kmečkih pokojnin. Nanizal mu je nekaj primerov nesodelovanja države z lokalno skupnostjo, na kar bo varuh opozoril pristojna ministrstva in vlado.

S poslovanjem zunaj sedeža se skuša institucija Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) približati tistim, ki jo potrebujejo. Enkrat na mesec varuh s sodelavci obišče določen predel Slovenije in se pogovori z vsemi, ki bi pri uveljavljanju svojih pravic potrebovali pomoč institucije, ki jo vodi. To obliko dela institucija izvaja že vse od začetkov njenega delovanja leta 1995. Ker je občin v Sloveniji 212, bi vse lahko obiskali v približno 17 letih, zato namen poslovanja ni priti v vse občine, ampak se vsaj regionalno približati vsem, ki bi potrebovali pomoč, pa ne (z)morejo priti v Ljubljano.

Natisni:

Sorodne novice

- Pravice otrok
08.04.2019


Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes, 8. 4. 2019, s sodelavci udeležil...

Več