Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Država naj vsem zagotovi sredstva za izplačilo dodatkov za delo v kriznih razmerah«

Na mednarodni dan medicinskih sester, ki ga obeležujemo danes 12. maja, je varuh človekovih pravic Peter Svetina na pogovor povabil predstavnike Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Srečanja sta se udeležila predsednica zbornice Monika Ažman in podpredsednik zbornice Jože Prestor. Varuha sta seznanila s težkimi razmerami in z nevzdržnimi delovnimi pogoji v zdravstveni in babiški negi, ki jih je v zadnjem letu koronakriza še poglobila.

Varuh Peter Svetina se je na srečanju zahvalil medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom ter babicam, da kljub kritičnim zdravstvenim razmeram vsak dan požrtvovalno skrbijo za naše zdravje in rešujejo življenja. »V tej krizi se dokazuje, da potrebujemo več sodelovanja med strokami. Tak svetel primer je sodelovanje študentov medicine in študentov zdravstvene nege, ki so priskočili na pomoč, ko so bile razmere v državi glede epidemije nevzdržne, kadri v zdravstvu pa na robu svojih zmogljivosti. In prav take multidisciplinarne ekipe posameznikov, ki so med sabo pripravljene sodelovati in se dopolnjevati, bi lahko bile rešitev za marsikatero težavo v zdravstvenem sistemu,« je izpostavil varuh.

Predsednica in podpredsednik sta varuha opozorila na izmučeno in kadrovsko podhranjeno zdravstveno osebje, ki za težko in velikokrat neživljenjsko delo dobiva podcenjeno plačilo. Sogovorniki zato odgovorne v državi pozivajo, naj vsi zaposleni tako v zdravstvu in drugod, ki so med epidemijo delali v težkih pogojih dobijo izplačilo dodatkov, ki jim jih je za nagrado za požrtvovalno delo v teh razmerah obljubila država. Po mnenju varuha je to, da prihaja do zamud pri izplačilu dodatkov za delo v kriznih razmerah, nedopustno, saj gre za osebe, ki delajo neposredno z bolniki in tako izpostavljajo nevarnostim okužbe sebe in svoje bližnje. Predsednica zbornice Monika Ažman je varuha seznanila, da se bo v prihodnjih desetih letih upokojilo kar devet tisoč medicinskih sester. Takega izpada kadrov ne bodo mogli nadomestiti, zanimanja za ta poklic pa je med mladimi čedalje manj. Meni, da je zato nujen sprejem nacionalne strategije ter sistemskega pristopa k reševanju problematike pomanjkanja diplomiranih medicinskih sester in drugih izvajalcev zdravstvene in babiške nege. Prav tako upa na čim prejšnji sprejem kadrovskih standardov in normativov, saj so sedanji v veljavi še iz leta 1984 in ne odgovarjajo na aktualno stanje in potrebe v zdravstvenem sistemu.

Udeleženci srečanja so bili soglasni, da naj se pripravi verificiran izobraževalni program za prekvalifikacijo kadrov za izvajanje zdravstvene oskrbe, saj bi se lahko tudi na tak način lotili reševanja kadrovske stiske.

Podpredsednik zbornice Jože Prestor pa je izpostavil še čedalje pogostejše nasilje, ki se izvaja nad zdravstvenim osebjem. Nestrpnost in nezadovoljstvo uporabnikov se kaže kot neprimerna komunikacija, prihaja pa tudi do groženj s fizičnim napadom. Veliko zdravstvenih ustanov je zato že sprejelo pravilnike za zaščito zaposlenih. Varuh Svetina je povedal, da je tudi institucija Varuha človekovih pravic zaznala epidemijo sovražnosti in nestrpnosti, saj se pojavlja vse več verbalnih napadov, ustrahovanj, podpihovanj in groženj. Ob tem je pozval k strpni in spoštljivi komunikaciji. Vodstvo zdravstvenih zavodov pa naj zagotovi varno delovno okolje, v katerem se bo spoštovalo dostojanstvo vseh zaposlenih.

Natisni: