Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pojasnilo v zvezi s poročanjem nekaterih medijev glede odvzema treh otrok v Cerknici

Glede poročanja nekaterih medijev v zvezi s primerom odvzema treh otrok v Cerknici in domnevno neaktivnostjo oz. neodzivnostjo institucije Varuha človekovih pravic pojasnjujemo, da ves čas skrbno in vestno spremljamo dogajanje v zvezi s primerom in ukrepamo v skladu z našimi pooblastili.

Kot smo že večkrat pojasnili – tako na naši spletni strani www.varuh-rs.si, kot v neposrednih izjavah s strani varuha človekovih pravic Petra Svetine za medije – smo pristojne institucije večkrat pozvali, da naj pojasnijo vse relevantne okoliščine, o čemer smo, kot je to običajno pri našem delu, obveščali tudi pobudnike. Prav tako smo vse pristojne državne organe in sodišče večkrat pozvali, da naj v primeru, kjer so vpleteni otroci, v najkrajšem možnem času sprejmejo odločitev. Nikakor ne drži, da smo pritrdili 'reviziji' sodišča. Nasprotno, sodišče smo pozvali, naj v zadevah, ki se nanašajo na mladoletne otroke, odločajo v najkrajšem možnem času, ne glede na morebitne postopkovne težave. Na to smo opozorili tudi Ministrstvo za pravosodje in zahtevali sistemske spremembe in posledično učinkovitejše ukrepe.

V zvezi s pričakovanji, da bi moral Varuh človekovih pravic v omenjenem primeru otrokom dodeliti zagovornika pojasnjujemo, da tega v skladu z zakonom ne moremo predlagati, niti od kogarkoli zahtevati. Od tistih, ki pa bi to lahko storili, pa pobude za dodelitev zagovornika otrok nismo prejeli.

Kot že večkrat doslej, Varuh tudi tokrat opozarja, da mora vsak državni organ, tudi sodišče, skladno s Konvencijo o otrokovih pravicah, pri odločanju vedno upoštevati največjo korist otrok. To velja v vseh primerih in v vseh situacijah. Tudi zato pozivamo pristojne in odgovorne, da tako postopajo in ne dovolijo, da bi odvzemi otrok potekali nehumano. Ti občutljivi postopki se morajo izvajati z največjo mero občutljivosti do udeleženih otrok, ki jih ravnanja pristojnih ne smejo še dodatno travmatizirati. Otroci so po navadi že tekom postopkov in do odločitve o namestitvi podvrženi stresni situaciji. Odgovornost in naloga staršev pa je, da stiske otrok v sodelovanju s pristojnimi organi minimizirajo tudi tako, da otroke na postopke ustrezno pripravijo in jim pomagajo pri razumevanju dogajanja.

Glede konkretnega primera podrobnosti v skladu z Zakonom o Varuhu človekovih pravic ne moremo in ne smemo razkrivati, niti komentirati, saj so postopki pri nas zaupni. Potrdimo lahko le, da smo v zvezi s tem prejeli dve pobudi, v katerih smo, kot vedno, ravnali vestno in skrbno.

Skratka, primer pozorno spremljamo in ukrepamo. Nenazadnje smo nedavno na pristojne institucije ponovno naslovili dodatne poizvedbe. Zavzemamo se, da bi se postopki čim prej zaključili v največjo korist otrok.

Natisni: