Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v Preddvoru v skrbi za najranljivejše

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je posloval v občini Preddvor. S sodelavci so se pogovorili z 10 ljudmi, ki so ocenili, da pri uveljavljanju svojih pravic potrebujejo pomoč Varuha človekovih pravic. Pri njihovih težavah so jih usmerili, nekatere primere bodo vzeli pod dorbnogled.

Varuh je v okviru poslovanja obiskal tudi Dom starejših občanov Preddvor, osnovno šolo in njeno podružnico v Kokri ter stanovanjsko skupino Črnava, ki spada pod Vzgojni zavod Kranj. Seznanil se je z uveljavljanjem pravic nekaj najranljivejših skupin, otrok in starejših, pa tudi oseb s posebnimi potrebami.

Z županom občine Preddvor Rokom Roblekom se je pogovoril o skrbi za občane, stanovanjski problematiki v občini, pravni podpori občanom. Strinjala sta se, da je skrb za ljudi nujna tam, kjer so doma, zato je treba po državi oblikovati različne oblike skupnostne skrbi. "Iztrgati ljudi iz lokalnega okolja je zanje lahko zelo boleče," je ocenil varuh. Župan se bo pri reševanju tega vprašanja povezal s sosednjimi občinami in skušal oblikovati ustrezne rešitve.  

Varuh je župana in ravnatelja osnovne šole Preddvor Bogdana Sušnika seznanil z zagovorništvom otrok, kar sta sprejela z zanimanjem. Ravnatelj je ocenil, da bi bila postavitev zagovornika nujna tudi v nekaj primerih s katerimi se srečujejo.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je zadovoljen z napredkom Doma starejših občanov Preddvor od lanskega leta. Nov direktor Matej Križanič je s sodelavkami varuha seznanil z načrti za prenovo in skrbi za starejše, tudi za njihovo vključitev v lokalno okolje. 

Natisni: