Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina obiskal dom starejših občanov Nova Gorica in varstveno delovni center na Stari Gori

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci obiskal Dom starejših občanov (DSO) Nova Gorica in njihovo enoto, Hišo dobre volje v Mirnu. Gre za eno izmed oblik poslovanja Varuha človekovih pravic zunaj svojega matičnega sedeža, preko katerih se želi Varuh približati vsem tistim, ki zaradi različnih razlogov sami ne morejo do njega. Tako varuh Peter Svetina s svojimi sodelavci obiskuje ustanove, kot so socialno-varstveni zavodi in domovi za starejše ter je na terenu v pomoč ljudem pri uveljavljanju njihovih pravic.

 

»Varuh mora biti blizu vsem, še posebej tistim ljudem, ki ne morejo priti do nas ali pa preprosto niso vešči elektronske komunikacije ali telefoniranja. Naša naloga je, da pridemo do njih in slišimo njihov glas,« je ob obisku DSO Nova Gorica dejal Svetina. Kot je povedal, se je s sodelavci seznanil z delovanjem doma, ki ima skupaj z vsemi svojimi enotami nekaj več kot 800 uporabnikov, za katere skrbi 235 zaposlenih. Da so  večinoma zadovoljni z domsko oskrbo, so v pogovoru z varuhom in njegovimi sodelavci povedali stanovalci doma. "Naključni stanovalci, s katerimi smo se pogovarjali, so izpostavili predvsem problem večposteljnih sob,” je povedal varuh Svetina.

Poleg pomanjkanja kadrov, ki raje odhajajo na bolje plačano delo v sosednjo Italijo, je na problem prezasedenosti in dolgih čakalnih vrst (v primeru DSO Nova Gorica skoraj tri leta), opozoril tudi direktor doma Bojan Stante. Varuh Peter Svetina je ob tem poudaril, da so dolge čakalne vrste za sprejem v institucionalno varstvo, vključno s prezgodnjo institucionalizacijo, posledica pomanjkanja ustreznih možnosti za dostojno življenje in ustrezno oskrbo v domačem okolju. Kot je dejal, so danes najpogostejše alternative institucionalnemu varstvu pomoč na domu, ki pa ni povsod enako dostopna in je časovno zelo omejena; družinski pomočnik, ki ne zagotavlja socialne varnosti družinskemu pomočniku niti invalidni osebi; vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, s prav tako dolgimi čakalnimi vrstami za vključitev ter na novo urejena osebna asistenca. “Očitno je, da vse te alternative ne zadoščajo potrebam. Mnogi, ki potrebujejo pomoč in oskrbo in živijo v domačem okolju, še vedno ostajajo osamljeni in izključeni iz skupnosti,” je povedal Svetina. Kot primer dobre prakse na tem področju Svetina vidi hiše dobre volje oz. dnevne centre, kot je mirenski, ki ga je skupaj s sodelavci danes tudi obiskal.

Celovita ureditev področja dolgotrajne oskrbe je zato po mnenju varuha Svetine nujna. Kot je dejal, je treba zagotoviti kakovostno in varno oskrbo, usmerjeno v uporabnika in njegove potrebe. Z ustrezno ureditvijo dolgotrajne oskrbe, ki bo zagotavljala kakovostno življenje in dostojno staranje, ne glede na osebne okoliščine posameznika, bomo namreč po besedah varuha dali jasno sporočilo o vrednosti življenja v vseh življenjskih obdobjih in o spoštovanju človekovega dostojanstva.

Po njegovi oceni je treba čim prej preseči potrebno prelaganje odgovornosti za sprejem sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi z enega resorja na drugega, saj sta zdravstvena nega in socialna oskrba po neločljivo povezani. »Država mora vzpostaviti dostopen, učinkovit in finančno vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo temeljil na socialni pravičnosti in medgeneracijski solidarnosti. Zavedati se je treba, da se ne podaljšuje le pričakovano trajanje življenja in da se tem povečuje število ljudi, ki bodo potrebovali storitve dolgotrajne oskrbe, temveč, da se sočasno zmanjšuje delež delovno aktivnih, torej tistih, na katerih temelji izvajanje teh storitev«, meni Peter Svetina.

Varuh je ob robu obiska v DSO Nova Gorica nenapovedano obiskal še Varstveno delovni center (VDC) Nova Gorica, enoto Stara Gora. S sodelavci je ugotovil, da bi bile lahko razmere boljše. Ključen problem je predvsem mešanje populacij, torej uporabnikov, ki glede na svoje specifike ne sodijo skupaj. Varuh Peter Svetina se je o tem pogovarjal z direktorico VDC mag. Tanjo Cink, ki se zaveda problematike. Z varuhom Svetino sta se strinjala, da so VDC-ji neprimeren prostor za uporabnike s pridobljeno možgansko poškodbo, ki prvenstveno potrebujejo rehabilitacijo.

Varuh bo zato ponovno apeliral na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da to področje uredi. Direktorica je varuha seznanila tudi z nedoseganjem kadrovskega normativa v delu storitev dnevnega varstva, o čemer bo Svetina prav tako govoril z resorno ministrico Ksenijo Klampfer.

Natisni: