Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pomurskim strokovnjakom o koristih zagovorništva za otroke

"Zagovornik ni zastopnik otrok," je na predstavitvi zagovorništva otrok v četrtek, 6. 6. 2019 v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti stokovnjakinjam in strokovnjakom poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. "V ničemer ne posega v pravice staršev, ampak otrokom omogoča, da se sliši njihov glas," je še poudaril.

Vodja zagovorništva Tone Dolčič, ki je med drugim sodeloval tudi pri oblikovanju pravnih podlag, ki so desetletni projekt dvignile stopničko višje, pa je povedal, da se z zagovorništvom uresničuje pravica otrok, zapisana v 12. členu Konvencije o otrokovih pravicah, da izrazijo svoje mnenje in da so slišani.

"Od začetkov pa do danes so bili zagovorniki postavljeni že več kot 650 otrokom, kar kaže, da je bil tak institut nujen za slovenski prostor," je še poudaril varuh človekovih pravic.

"S tovrstno obliko dela orjemo ledino tudi na mednarodnem področju, saj takšne oblike skrbi za otroke v drugih državah ne poznajo," je še poudaril Dolčič. Spomnil je, da je poleg gradiv, ki so otrokom, strokovnjakom in skrbnikom dostopna v slovenskem jeziku. Varuh človekovih pravic RS poskrbel tudi za italijansko in madžarsko različico, ki sta zaenkrat na voljo na spletnih straneh Varuha.

»V preteklosti smo bili nemalokrat priče situacijam, ko se je v številnih in pogosto tudi dolgotrajnih sodnih in upravnih postopkih in zadevah sprejemalo za otroka pomembne odločitve, ne da bi se ga vključilo. Otroka se ni slišalo, četudi je na različne načine opozarjal nase in poskušal izraziti svoje mnenje«, je na predstavitvi povedal vodja zagovorništva Tone Dolčič.

Za predstavitev v Murski Soboti se je ekipa zagovorništva odločila, ker Varuh prejema premalo pobud iz Pomurja za postavitev zagovorništva. Zagovornic je v severovzhodni regiji sicer 14, od tega 6 v Pomurju, centri za socialno delo, sodišča, učitelji, policisti, vzgojitelji pa se v skrbi za otrokovo največjo korist še ne poslužujejo instituta zagovorništva, je na novinarski konferenci povedal varuh človekovih pravic Peter Svetina. "Razloge je težko razbrati, eden je prav gotovo, da je zagovorništvo še premalo poznano v regiji in prav zato smo danes pri vas," je dodal Tone Dolčič.

V 2018 in začetku leta 2019 je bilo največ zagovornikov sicer postavljenih na območju severovzhodnega dela Slovenije, in sicer 18 otrokom. V Pomurju pa je bila lani podana le ena pobuda za postavitev zagovorništva, letos sta dve v obravnavi, je na novinarski konferenci povedal varuh.

Na širšem ljubljanskem območju je bil postavljen 16 otrokom, na Gorenjskem 12 otrokom, na območju Notranjske, Krasa in Južne Primorske ga je dobilo 10, na Celjsko – Koroškem območju pa 12. Na goriškem območju so ga postavili 6 otrokom, na dolenjskem območju pa dvema.

Natisni: