Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh in ZPMS za nadaljevanje dobrega sodelovanja v skrbi za otroke

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavci v torek, 24. 4. 2019, na spoznavni obisk sprejel predsednico Zveze prijateljev mladine Slovenije Darjo Groznik s sodelavkami.

Varuh je uvodoma poudaril, da je pri skrbi za človekove pravice, posebej otrokove, sinergija delovanja različnih institucij in civilne družbe nujna. Znanje in izkušnje vseh vpletenih lahko prinesejo še boljše rezultate pri uveljavljanju pravic otrok.

Varuh in predsednica ZPMS sta pregledala dosedanje sodelovanje in ga ocenila kot zelo dobro. S sodelavci sta se dotaknila še nekaterih izzivov na področju varovanja pravic otrok, možnosti pa se bodo povečale tudi z delovanjem Centra za človekove pravice.

Predsednica ZPMS-ja Darja Groznik je pozdravila varuhovo odločitev, da zaključke otroškega parlamenta umesti v svoje letno poročilo. S tem daje Varuh simbolno in dejansko veljavo participaciji otrok, kot jo opredeljuje Konvencija o otrokovih pravicah, ki letos praznuje 30 let. 

Natisni: