Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Javni poziv za oddajo ponudb za izvedbo supervizij za zagovornike otrok

Na podlagi 25.a in 25.b člena Zakona o varuhu človekovih pravic (ZvarCP - UPB2, Uradni list RS, št. 69/17) in 10. člena Splošnega akta o načinu izvajanja zagovorništva otrok, organizaciji zagovorništva, vključitvi otroka v zagovorništvo ter nalogah, sestavi in načinu dela strokovnega sveta (Uradni list RS, št. 44/18) Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh) objavlja

JAVNI POZIV ZA ODDAJO PONUDB ZA IZVEDBO SUPERVIZIJ ZA ZAGOVORNIKE OTROK*

Namen supervizije je vzdrževanje kakovosti strokovnega dela in refleksija vsebin in procesov zagovorniškega dela za povečanje njegove kakovosti, razumevanje in razreševanje vprašanj, stisk ter etičnih dilem.

Varuh zbira ponudbe za izvedbo supervizije za eno skupino zagovornikov v Ljubljani od marca do decembra 2019. Zaželeno je, da supervizor zagotovi ustrezen prostor za izvajanje supervizije.

Od prijavljenih kandidatov pričakujemo pripravljenost na redno sodelovanje z Varuhom, v okviru katerega se supervizor letno udeleži vsaj dveh sestankov ter uvodnega izobraževanja na sedežu Varuha. Prednost pri izboru bodo imeli supervizorji, ki poznajo postopke za zaščito otrok v okviru socialnega varstva in delovanje sodišč.

Ponudba za izvedbo supervizij mora vključevati:

  1. življenjepis supervizorja z navedbo referenc o izkušnjah vodenja supervizije in vsaj osem let izkušenj strokovnega dela z otroki ali družinami,
  2. dokazilo o veljavni licenci Socialne zbornice Slovenije za supervizorja v socialnem varstvu,
  3. kratko predstavitev modela supervizije in vizije koristnosti tovrstne supervizije za zagovornike otrok.


Dogovor o sodelovanju z izbranim supervizorjem bo sklenjen za 16 pedagoških ur supervizije za leto 2019, z možnostjo podaljšanja. Plačilo za izvedeno supervizijo je 67 EUR (bruto) za pedagoško uro. Navedeni honorar se poveča za neto stroške prevoza iz kraja bivališča do kraja izvedbe supervizije ter nazaj. Stroški kilometrine se obračunavajo v skladu s predpisi, ki veljajo za zagovorništvo otrok.

Merilo za izbiro ponudnika bo strokovna usposobljenost supervizorja za vodenje supervizij. Varuh si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

Ponudbe sprejemamo na naslovu zagovornistvo-otrok(at)varuh-rs.si do 20. 1. 2019.
Za dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu: 01 475 00 50 (Jasna Vunduk).

* Uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Natisni: