Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja v Pomurju prisluhnila predstavnikom civilne družbe s področja okolja in prostora


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je v četrtek, 9. 11. 2017, izvedel sedmo letošnje redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, ki pa je skupno, odkar potekajo ta srečanja, že 62. po vrsti. Tokratno srečanje je potekalo na terenu, in sicer v prostorih Ribiškega doma Hrastje Mota v Občini Radenci.

Tema srečanja je bila problematika voda, ki je tudi rdeča nit srečanj v letošnjem letu. Udeleženci - bilo jih je kar 35 - so v večjem delu spregovorili o problematiki morebitne umestitve hidroelektrarn na reko Muro. Problematiko so predstavili strokovno, večplastno in iz različnih vidikov poudarili, kako bi morebitna umestitev hidroelektrarn na reko Muro vplivala in posegla v vse pore življenja v Pomurju. Izpostavili so tudi aroganco organov oblasti pri vključevanju širše javnosti v konkretne postopke in pričakovanje, da se ljudem, ki živijo ob in od reke Mure, v prihodnje bolj prisluhne. Izpostavili so tudi »dvoličnost« države, ki na eni strani to območje razglaša za biosferno območje in izvaja aktivnosti za vključitev na seznam biosfernih območij pri UNESCO, po drugi strani pa potekajo aktivnosti za umeščanje hidroelektrarn, ki bi v to biosfero močno posegle in jo preoblikovale.  

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je ob tem poudarila, da Varuh vprašanju sodelovanja civilne družbe v postopkih namenja veliko težo in na to neprestano opozarja odgovorne, kljub temu pa še vedno prihaja do anomalij. Nenazadnje je bila tej problematiki namenjena tudi mednarodna konferenca, ki jo je Varuh organiziral septembra letos. Na tovrstne primere opozarjamo tudi v rednih letnih poročilih Varuha in na sestankih z državnimi organi.

Na srečanju so bile pojasnjene tudi možnosti obravnave konkretnih zadev kot pobud pri Varuhu. Z materijo in tudi podatki, ki jih je Varuh pridobil na tem srečanju, pa bo tudi v prihodnje seznanjal odgovorne in jih pozival, da namenijo tem vprašanjem še večjo težo in predvsem, da v večji meri prisluhnejo tudi lokalnemu prebivalstvu oziroma ga aktivno vključijo v postopke.

Natisni: