Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe – javno naročilo po enostavnem postopku za izvajanje storitev tiskanja publikacij in predstavitvenega gradiva


Varuh človekovih pravic RS vabi izvajalce storitev tiskanja, da na podlagi prve alineje prve točke 2. člena Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012, z dne 10. 4. 2012, v okviru javnega naročila po enostavnem postopku predložijo svojo ponudbo za izvajanje storitev tiskanja publikacij in predstavitvenega gradiva za potrebe Varuha človekovih pravic RS.

Podrobna vsebina povabila je dosgljiva tukaj.

Natisni: