Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zagotavljanje v ustavo vpisanih pravic gluhih in naglušnih v praksi je ključno

Varuh Svetina na dogodku gluhih in naglušnih

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 30. 9. 2023 nagovoril udeležence osrednjega nacionalnega dogodka v počastitev mednarodnega dneva gluhih in naglušnih in praznovanja 60-letnice delovanja Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje.   

Poudaril je, da ima po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije že vsak deseti prebivalec tega planeta okvaro sluha. »In to je veliko. Še več, po nekaterih ocenah je v Sloveniji okrog 12 odstotkov invalidov. Ta številka pa bi, glede na trende, ki jih beleži Svetovna zdravstvena organizacija, utegnila biti še nekoliko višja. Predvsem zaradi staranja prebivalstva, kjer se med drugim srečujemo z vedno večjim deležem starejših invalidov in čedalje daljšo življenjsko dobo starajočih se invalidov, pa tudi zaradi pogostejšega pojavljanja kroničnih bolezni. Bojim se, da bodo številke čez nekaj let še višje, ko saj strokovnjaki že danes ugotavljajo, kako globoke sledi je na zdravju prebivalstva pustila pandemija koronavirusne bolezni,« je še dejal.

Varuh ocenjuje, da je enakopravno vključevanje gluhih, gluhoslepih in drugih invalidov ter ustvarjanje vključujočega življenjskega okolja zanje, rana, ki jo celimo prepočasi. Ugotavlja, da je še veliko področij, na katerih moramo narediti odločne korake naprej, da bo vsakdo občutil uresničitev ustavne določbe, da je Slovenija socialna država, in užival druge z ustavo zagotovljene pravice. Varuh Svetina je nanizal nekatere izmed številnih težav, s katerimi se srečujejo gluhi, gluhoslepi in naglušni. Na številnih področjih so diskriminirani in stigmatizirani, obilo izzivov je v sistemu izobraževanja. Gluhi v šolah še vedno nimajo predmeta znakovni jezik, saj kljub vpisu tega jezika v ustavo še vedno ni urejena sistemska skrb za njegov razvoj. »Vpis v ustavo je seveda pomemben, a je le prvi korak k polnemu uresničevanju pravic. Ključno je namreč zagotavljanje teh pravic v praksi. Kot varuh zato vlado redno pozivam, naj čim prej pripravi podzakonske akte in sistemsko uredi razvoj slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih. Tako bo posredno poskrbela tudi za njihovo višjo izobrazbeno strukturo, zaposlitvene možnosti in izboljšala njihov socialno-ekonomski položaj,« je na svečanosti še poudaril varuh.

Varuh se je zahvalil vsem, ki si prizadevajo za spremembe, da bodo pravice in temeljne svoboščine gluhih, gluhoslepih in drugih invalidov celostno uresničene. Njihovo udejstvovanje po mnenju Petra Svetine daje neprecenljiv pečat v mozaik naših skupnih prizadevanj, da bil vsak izmed nas spoštovan, enakovreden in cenjen del družbe.

Natisni: