Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh predsedniku Ustavnega sodišča RS predal poročilo za 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 4. 7. 2022, predsedniku Ustavnega sodišča RS prof. dr. Mateju Accetu predal letno poročilo za leto 2021 in v pogovoru izrazil zaskrbljenost nad napredkom pri izvrševanju odločitev Ustavnega sodišča RS, kjer število neizvršenih zadev zadnja leta neprestano narašča.

"Ustavno sodišče v ugotovitvenih odločbah določi rok za odpravo ugotovljene protiustavnosti oziroma nezakonitosti in pričakovali bi, da pristojni organi odločitve Ustavnega sodišča, ki so dokončne in obvezujoče, uresničijo v postavljenem roku. Spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča je tudi pomemben pokazatelj stanja pravne države," poudarja varuh.

Varuh je tudi v letnem poročilu institucije za leto 2021 ponovil priporočilo Vladi, da po zgledu mehanizma za izvrševanje sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) vzpostavi še poseben mehanizem, ki bo nudil strokovno podporo glede uresničevanja t. i. ugotovitvenih odločb Ustavnega sodišča in o stanju uresničenih odločb na pregleden način obveščal javnost, tudi glede dejavnosti pristojnih organov za njihovo uresničitev.

Varuh posebej opozarja, da neuresničeno ostaja tudi priporočilo oziroma poziv vsem pristojnim organom (Ministrstvu za finance, Vladi in Državnemu zboru), da pripravijo in v roku sprejmejo zakonske rešitve, ki bodo ustrezno implementirale odločitev Ustavnega sodišča št. U-I474/18-17 z dne 10. 12. 2020 glede finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih institucij v zvezi z ugotovljeno neustavnostjo določenih določb Zakona o javnih financah.

Natisni: