Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh z ministrom Mescem na kratko o odprtih vprašanjih s področja delovanja ministrstva

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 28. 6. 2022 na sedežu institucije Varuh človekovih pravic sprejel ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca in mu predal letno poročilo za leto 2021. Varuh, minister in državni sekretar na MDDSZ Simon Maljevac so se v spoznavnem pogovoru dotaknili vrste vsebin, ki sodijo v zelo široko delovno področje ministrstva.

»Samo v letu 2021 smo med 276 ugotovljenimi kršitvami pravic našteli kar 63 kršitev za odpravo katerih bo moralo poskrbeti ministrstvo, tudi ob ustreznem medresorskem sodelovanju,« je ministra in državnega sekretarja seznanil varuh. Dotaknili so se vprašanja skrbi za številne ranljive skupine, posebej omenili potrebo po sistemski skrbi oseb s posebnimi potrebami, spregovorili o dolgotrajni oskrbi in osebni asistenci ter problematiki na področju zaposlovanja in stanovanj.

Varuh Peter Svetina je znova spomnil, da je v Sloveniji deinstitucionalizacija pogosto napačno razumljena. »Deinstitucionalizacija zahteva implementacijo strukturnih sprememb, ki pa se morajo nanašati na vzpostavitev dodatnih storitev in ne le na zapiranje institucij,« je poudaril. Ministra je pozval, da v dialogu z zainteresirano civilno družbo pripravi celovito strategijo deinstitucionalizacije, ki bo upoštevala mednarodne standarde spoštovanja pravic invalidov. Sočasno z deinstitucionalizacijo po Konvenciji o pravicah invalidov pa je treba sprejeti tudi strategijo deinstitucionalizacije za starejše, je prepričan varuh, kar znova poudarja tudi v letnem poročilu za leto 2021.

Ministra in državnega sekretarja je še seznanil, da se institucija Varuha podrobneje ukvarja z dostopnostjo okolja, javnega prevoza ter komunikacij za invalide. »Ob obravnavi zatrjevane neodzivnosti gradbene inšpekcije na prijave arhitekturnih ovir smo odkrili sistemske nepravilnosti Zakona o izenačevanju možnosti invalidov,« je poudaril Svetina.

Varuh je izpostavil še sistemske pomanjkljivosti na področju zaposlenih in brezposelnih in opozoril na formalne nelogičnosti v Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, ki onemogočajo (učinkovit) nadzor podjetij, ki napotujejo delavce v tujino. Varuh in minister sta se strinjala, da je nujno treba nagovoriti problematiko prekarnosti, prav tako stanovanjsko problematiko, saj so to temelji za uresničevanje drugih človekovih pravic.

»Vsakdo si zasluži, da delo opravlja v dostojnih delovnih razmerah, v zdravem in varnem okolju in je zanj pošteno plačan. Država mora kršiteljem pravic delavcev z ukrepi jasno sporočiti, da se jim njihovo početje ne splača. Vzpostaviti mora hitro in kakovostno delujoč sistem nadzora in kaznovanja kršiteljev, zato bo medresorsko sodelovanje nujno,« je jasen varuh.

Natisni: