Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Tradicionalno usposabljanje pravosodnih policistov uspešno končano

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta 11. 11. 2020 v Lanšprežu sodelovala pri izvedbi usposabljanja za skupino 18 bodočih pravosodnih policistk in policistov.

Gre že za utečeno obliko sodelovanja pri usposabljanju novih pravosodnih policistk in policistov, ki se na ta način lahko podrobneje seznanijo z delovanjem in pooblastili institucije Varuha človekovih pravic, ki obravnava pobude zaprtih oseb, kot tudi izvajanjem nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma na področju preventivnega preprečevanja mučenja in drugega nehumanega ravnanja v Zavodih za prestajanje kazni zapora.

Natisni:

Sorodne novice

- Omejitev osebne svobode
13.12.2021

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., sta 13. 12. 2021 v kraju...

Več