Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob mednarodnem dnevu socialne pravičnosti

Generalna skupščina OZN je leta 2007 razglasila 20. februar za Svetovni dan socialne pravičnosti, ko posebno pozornost namenjamo vprašanjem revščine, neenakosti med spoloma in socialni izključenosti. Z njimi se srečujejo tudi mnogi v Sloveniji, ki Varuha človekovih pravic dnevno opozarjajo na svoje stiske.

Kljub temu, da je Slovenija razmeroma bogata in socialna država, je revščina zarezala v mnoga življenja ljudi. Varuh Peter Svetina ob tem opozarja, da brezposelnost ne povzroča le revščine, ampak tudi socialno izključevanje in druge težave, kot so različne oblike odvisnosti, težave z zdravjem, nasilje…

»Zavedati se moramo odgovornosti do vseh, ki so revni. Ljudem je treba zagotoviti dostojno plačilo za opravljeno delo, za vse, ki ne dosegajo nivoja dostojnega preživetja pa mora poskrbeti država z različnimi oblikami pomoči. Še vedno se na primer dogaja, da socialni transferji ne pridejo pravočasno do ljudi, ki bi jih potrebovali. Socialna država marsikdaj na tem področju zataji, kar je nesprejemljivo, zato so ukrepi nujni.«

Natisni: