Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na delavnici o krepitvi pravic osumljenih in obdolženih


Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalka Varuha dr. Polona Mozetič sta se 12. in 13. 2. 2019 v Budimpešti na Madžarskem udeležila posvetovalne delavnice o pravicah osumljenih in obdolženih. Potekala je v okviru projekta Krepitev pravic osumljenih ali obdolženih v kazenskih postopkih – vloga nacionalnih institucij za človekove pravice, ki ga Mirovni inštitut izvaja v sodelovanju z Inštitutom Ludwig Boltzman iz Avstrije kot koordinatorjem, Madžarskim helsinškim odborom in Helsinško fundacijo iz Poljske.

Delavnice so se udeležili predstavniki številnih evropskih nacionalnih institucij za človekove pravice - NIČP (predvsem ombudsmanov) in predstavniki nekaterih mednarodnih organizacij. Udeležencem je bila predstavljena  študija o delovanju NIČP na področju procesnih pravic osumljenih in obdolženih v Evropski Uniji (EU). 

Ta je bila med drugim opravljena tudi na osnovi intervjuja, v katerem je sodeloval namestnik Šelih. Sicer pa so udeleženci na osnovi medsebojnega učenja v okviru različnih manjših delovnih skupin izmenjali svoje izkušnje in ugotavljali možnosti za izboljšave in boljšega sodelovanja na področju promocije in varstva pravic osumljenih in obdolženih, to je pravice do pomoči odvetnika oziroma pravne pomoči, tolmačenja in prevajanja, informacij o obdolžitvah in položaja ranljivih skupin, upoštevajoč pri tem tudi direktive EU. Gre za pravice, ki niso pomembne le za zagotavljanje poštenega sojenja, temveč so tudi pomembna varovala pred mučenjem in drugimi oblikami ponižujočega in nečloveškega ravnanja. 

V okviru tega projekta se predvidevajo še nadaljnja intenzivna posvetovanja na ravni EU vključno s ponovno posvetovalno konferenco na tej ravni in tudi v državah projektih partnerjev, to je Avstrije, Madžarske, Poljske in Slovenije. Projekt pa se bo zaključil s praktičnim vodnikom, ki bo v  pomoč NIČP na tem področju delovanja.

Natisni: