Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuhinje v Bruslju na drugi delavnici zagotavljanja skladnosti z okoljskimi standardi EU

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je v četrtek, 11. 10. 2018, in v  petek, 12. 10. 2018, v Bruslju udeležila druge delavnice na temo zagotavljanja pritožbenih poti in pravnega varstva na področju okolja.

Evropska komisija je januarja letos sprejela Akcijski načrt za pomoč državam članicam pri promociji, merjenju in uveljavljanju skladnosti s t. i. evropskim okoljskim pravom ter za izboljšanje vodenja in upravljanja na področju okolja.

S ciljem pripraviti vodnik o možnih pritožbenih poteh in načinih, ki naj bil bil enostaven, razumljiv in prijazen za vse deležnike, tako za pritožnike, kršitelje kot tudi druge, je bil pripravljen osnutek dokumenta z naslovom Dokumentacija o dobri praksi pri obravnavi pobud s področja okolja in vključevanju državljanov na ravni držav članic (Documentation on good practice in the handling of environmental compalinst and engagement of citizens at Member state level).

Prva delavnica, na kateri so udeleženci razpravljali o osnutku pripravljenega dokumenta, je potekala junija v Bruslju. Tokratna, druga delavnica je bila namenjena izmenjavi dobrih praks in izkušenj držav članic pri obravnavi okoljskih problemov. Govorili so tudi o vključevanju te prakse v omenjeni dokument, ki bo služil kot pomoč državam članicam pri zagotavljanju skladnosti delovanja z evropkimi okoljskim pravom ter tudi za izboljšanje dela na področju okolja. Predvsem pa naj bi pripravljen dokument morebitnim pritožnikom olajšal pot do spoštovanja okoljskih standardov in zagotavljanja njihovih pravic na tem področju.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je udeležence druge delavnice seznanila s pristojnostjo Varuha človekovih pravic RS, ki lahko obravnava posamične primere kršitev, prav tako pa lahko na lastno iniciativo obravnava tudi sistemske kršitve in nepravilnosti ter v zvezi s tem podaja priporočila. Predstavila je različne načine dela Varuha, na primer dobro prakso takojšnjega obveščanja pritožnikov o tem, da je Varuh njihovo pobudo prejel. Govorila je tudi o dostopnosti institucije, saj lahko pobudniki na sedežu vsak dan vlagajo vloge, pokličejo ali se oglasijo tudi osebno. Ena od dobrih praks Varuha pa je tudi organiziranje zunanjih poslovanj zunaj sedeža enkrat mesečno, o čemer pa je namestnica govorila tudi že na prvi delavnici.

Izkušnje slovenskega Varuha, pa tudi druge dobre prakse drugih institucij, bodo vključene v nastajajoči dokument Evropske komisije – vodnik po pritožbenih poteh za uveljavljanje skladnosti z okoljskim pravom Evropske unije. Pred dokončnim sprejemom dokumenta bo vsebina predstavljena še javnosti, njene pripombe bodo obravnavane, nakar bo sledila še tretja delavnica, ki je predvidena februarja 2019.

Dogodek je organizirala Evropska komisija, potekal pa je v prostorih Maastrichtske univerze v Bruslju. Navzoči so bili udeleženci iz držav članic Evropske unije, tako iz državnih upravnih organov, pravosodnih organov, inšpektoratov, lokalnih oblasti, nevladnih organizacij ter drugih predstavnikov. Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel in vodja oddelka za okoljske pritožbe pri španskem ombudsmanu Pedro Baena sta se srečanja udeležila kot predstavnika Evropske mreže ombudsmanov.

 

Natisni: