Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja z visoko komisarko ZN za človekove pravice o varovanju pravic v Sloveniji


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič sta v sredo, 10. 10. 2018, na obisk sprejela visoko komisarko ZN za človekove pravice Michelle Bachelet in njenega sodelavca Antona Nikoforova. Delegacijo sta spremljala novi v. d. vodja Sektorja za človekove pravice na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Marko Rakovec in njegova sodelavka Nina Lenardič Purkart.

Visoko komisarko so zanimala ugotovitve Varuha človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic ljudi v Sloveniji in njegova prizadevanja. Varuhinja je gostji predstavila delo institucije, ki jo vodi šesto leto. Januarja prihodnje leto bo z delovanjem Centra za človekove pravic imel Varuh vse pogoje, da postane Nacionalna institucija s statusom A po Pariških načelih, je povedala varuhinja in orisala nekatere spremembe, ki jih je prinesel nov Zakon o varuhu.

Namestnik varuhinje je predstavil delovanje zagovorništva otrok, ki je v Evropi edinstvena oblika krepitve glasu otrok v postopkih. Dotaknil se je tudi včerajšnje slovesnosti ob ustanovitvi Hiše za otroke, s čimer vlada uresničuje eno od priporočil Varuha.

Govorili so še o aktivnostih Varuha pri varovanju pravice do zdravega življenjskega okolja. Posebno pozornost so namenili problematiki starejših in s tem povezanim vprašanjem nasilja nad njimi, institucionalnega varstva, bolnišničnih okužb in skrbništva. Varuhinja je ob tem spomnila, da je Varuh demenci prijazna točka.

Dotaknili so se romske problematike in skrbi za manjšine ter ranljive skupine. Strinjali so se, da je s sprejemom Zakona o partnerski zvezi na področju spoštovanja pravic LGBTQ+ skupnosti narejen korak naprej. Posebno pozornost so namenili tudi  pravicam žensk, prepovedi telesnega kaznovanja otrok, nasilju v družini in v šolah.

Svoboda izražanja je pomembna, so se strinjali in spomnili tudi na njene omejitve. Varuhinja je komisarko seznanila, da so bile leta 2013 v sodelovanju Varuha in nekaterih nevladnih organizacij oblikovane Smernice za poročanje o otrocih, ki so bile sprejete kot dobro vodilo pri spoštovanju pravic otrok.

Komisarka se je za izčrpne informacije zahvalila in ocenila, da je nenehno izobraževanje in ozaveščanje o vprašanjih s področja človekovih pravic ena od poti za njihovo spoštovanje. 

Natisni: