Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zagovornik okrepi glas otrok v sodnih postopkih

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka pri Varuhu Jasna Vunduk so se od 16. do 18. 10. 2015 v Hotelu Špik v Kranjski Gori aktivno udeleževali strokovnega posveta za udeležence projekta Zagovornik – glas otroka, ki ga že od leta 2008 vodi Varuh človekovih pravic. Na njem so govorili o zagovornikih v sodnih postopkih.

Varuhinja, ena od iniciativnih članic projekta, je uvodoma pozdravila udeleženke in udeležence projekta. Njen namestnik Tone Dolčič, ki je tudi vodja projekta, pa je povedal, da se vsi, ki sodelujejo v projektu zagovornik – glas otroka, zavedajo, da je vloga zagovornikov v sodnih postopkih pravzaprav ključna, saj se v teh postopkih odloča o pravicah oziroma o usodi in prihodnosti posameznega otroka. Sodne odločitve so življenjskega pomena ne samo za starše, ki ne znajo prepoznati otrokove največje koristi, temveč predvsem za otroka, ki celotno dogajanje v postopku doživlja na čisto drugačen način kot odrasli.

»Če se spomnimo, da ima večina ljudi nekakšen prastrah pred sodiščem, potem si lahko zamislimo, kakšen odnos do sodišča in postopka ima otrok, ki je zaradi družinskih težav že »čustveno načet«, starši pa mu pri tem niso v oporo. Zagovorništvo otrok, za katerega se zavzemamo, poskuša del omenjenih strahov in negotovosti odpraviti oziroma preprečiti, žal pa je dolga pot od ideje do njene uresničitve,« je dejal.

Spomnil je na razpravo leto prej o zakonu, ki naj bi zagovorništvo institucionaliziral, s čimer bi odpravili nekatera odprta vprašanja, s katerimi se srečujejo pri vsakdanjem delu. Spomnil je tudi, da je državni zbor sklenil, naj vlada pripravi zakon, vlada pa je obljubila, da bo to storila v letu 2016. Ocenil je, da priprava dobrega zakona, ki bi zajel vse vidike zagovorništva in bil res dober instrument za urejanje določenih odnosov, ni lahko delo.

“Zato je morda bolje, da vlada ni pohitela z uresničitvijo svoje naloge, saj se iz delovanja projekta vedno izluščijo nove rešitve za nastale probleme, ki jih bomo lahko koristno uporabili pri normativni ureditvi področja,« je še povedal.

Udeleženci in udeleženke posveta so dan in pol govorili o konceptu zagovorništva, relaciji zagovornik – koordinator – supervizor, poteku primera od pobude do zaključnega srečanja in pošiljanja poročil  institucijam), dilemah udeležencev.

Odvetnica Valerija Stušek je predstavila strokovno primerjalno pravno študijo položaja otrok v sodnih postopkih, sodnica Okrožnega sodišča v Ljubljani, mag. Nadja Marolt pa izkušnje in pogled na zagovorništvo v sodnih postopkih. Zagovornici Majda Struc in Alenka Košak sta govorili o izkušnjah zagovornikov na sodišču, zagovornica Fides Ramšak in Irena Velič pa o pravnem in socialnem vidiku odnosa zagovornika in skrbnika za posebni primer. Zagovorniki so o svojih izkušnjah lahko razpravljali tudi na delavnicah.

 

------------------------------------------

PODATKI O PROJEKTU -  od začetka projekta do 7. 10. 2015

Od začetka izvajanja projekta je bil zagovornik imenovan že več kot 490 otrokom. Letos je bil zagovornik imenovan 30 otrokom, poleg teh pa še 8 otrok že čaka na svojega zagovornika, ki jim bo v kratkem tudi formalno postavljen.

V okviru projekta Zagovornik – glas otroka in v organizaciji Univerze v Ljubljani – Fakultete za socialno delo, je izpit za zagovornika opravilo 65 zagovornikov. 22 kandidatov za zagovornike, ki so opravili izobraževanje, na izpit še čaka. Trenutno v projektu sodeluje 53 aktivnih zagovornikov, trije zagovorniki pa so v mirovanju.

V projektu sodeluje 6 supervizorjev, ki opravljajo mesečno supervizijo na različnih območjih Slovenije, dejavni pa sta tudi 2 intervizijski skupini (intervizija v Mariboru in intervizija koordinatorjev).

Skupino za izvajanje pilotskega projekta (SIPP) sestavlja 13 članov in trije zaposleni pri Varuhu. Člani SIPP imajo funkcije tudi v različnih podskupinah (Etična komisija, podskupina za pravno-formalna vprašanja, podskupina za promocijo in podskupina za izobraževanje).
 

PODATKI ZA LETO 2015 – do 7. 10. 2015

V letu 2015, smo do 7. oktobra pri Varuhu prejeli 40 pobud za postavitev zagovornika.

Zagovornik je bil postavljen v 19 primerih oziroma 30 otrokom. Zaradi neizpolnjenih pogojev za postavitev zagovornika, v 13 primerih zagovornika nismo mogli postaviti. V obravnavi za možnost postavitve zagovornika je še 8 primerov.

 

 

Natisni: