Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja poslovala v občini Hrpelje - Kozina

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v sredo, 9. 9. 2015, skupaj s sodelavci poslovala v občini Hrpelje Kozina. Dopoldne se je pogovarjala z osmimi pobudniki, zatem pa se je srečala tudi z županjo občine Sašo Likavec Svetelšek. Ugotovitve je predstavila na krajši novinarski konferenci. Zvočni posnetek novinarske konference lahko poslušate tukaj.

Varuhinja je ocenila, da je neprestana dosegljivost županje garant za dobro reševanje odprtih vprašanj, občanom pa daje tudi občutek varnosti. Povedala je, da so pobudniki, s katerimi se je srečala in so imeli primere, ki jih rešuje občina, niso bili kritični do te, v primeru baznih postaj je pobudnik delovanje županje celo pohvalil. Varuhinja je povedala, da je institucija Varuh človekovih pravic RS opozarjala, da pri postavljanju baznih postaj ni bila spoštovana Aarhuška konvencija, ki omogoča sodelovanje javnosti pri okoljskih vprašanjih in da je bil projekt nespretno komuniciran. Zdravje mora biti pred kapitalom, ljudje pa obveščeni, je še enkrat poudarila varuhinja.

Županja je varuhinjo seznanila, da je brezposelnost 10 odstotna, da pa podpirajo tudi programe težje zaposljivih, v luči slednjega so imeli nedavno srečanje, na katerem so se delodajalci spoznavali z morebitnimi bodočimi sodelavci. Srečanje je bilo med občani dobro sprejeto, je še dejala. Varuhinja je ocenila, da je bilo tudi zaradi ne tako velike brezposelnosti v pogovoru z njo in svetovalcem pri Varuhu Gašperjem Adamičem ta dan več osebnih zgodb, niso pa se nanjo obrnili ljudje, ker bi živeli v težkih socialnih razmerah. Takšno vzročno-posledično povezavo brezposelnosti in obiska pri Varuhu varuhinja srečuje pretežno v severovzhodni regiji.

Varuhinja je opozorila, da so težje zaposljivi tudi gluhi in ob tem dodala, da jo je ena od pobudnic seznanila z razmerami, v katerih v državi živijo in delujejo gluhi in kaj vse bi država in ljudje še morali narediti, da ne bi prihajalo do njihove diskriminacije.

Občina ima posluh za vse skupine ranljivih prebivalcev, županja je bila tudi med prvimi podpisniki dogovora o odpisu dolga najrevnejšim, mnogim iz občinskega proračuna poravnajo stroške bivanja. Zaradi čedalje večjega staranja prebivalstva imajo denarne podpore ob rojstvu otrok, zelo pa si želijo tudi svoj dom za starejše, da bi bila skrb za to populacijo lahko kvalitetnejša. Za otroke poskrbijo v vrtcu in eni osnovni šoli, podružnične so morali zaradi upada natalitete pred leti zapreti. Trend rasti prebivalstva pa se izboljšuje, je povedala županja.

Kot tudi v drugih manjših občinah pa se tudi v občini Hrpelje-Kozina srečujejo s pomanjkanjem ustreznega osebja za zdravstveno oskrbo, sta ugotavljali sogovornici. Starejši tudi pogrešajo več časa, ki bi ga posamezni zdravnik lahko namenil pogovoru z njimi, je še povedala županja.

Soočajo se z povečanim prometom in posledično večjo skrbjo za prometno varnost. Za morebitna kriminalna dejanja ustrezno skrbi občinska policija, srečujejo pa se z veliko primeri nasilja, predvsem v družini pa tudi med mladimi. S primeri družinskih razmerij se je varuhinja s svetovalcem srečala tudi danes, izpostavila je primer stika starih staršev z vnuki.

V občini s približno 42.000 prebivalci, ki se razteza na 20 kvadratnih kilometrov, stavijo na lokalno turistično ponudbo.

Varuhinja je na novinarski konferenci po srečanju še povedala, da je zadovoljna z reševanjem primerov kategorizacije cest. Varuh vseskozi opozarja, da morajo občine in država poskrbeti, da se stanje na teh cestah sladno z odločitvijo ustavnega sodišča uredi.

Natisni: