Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravica do vode mora v slovenskem pravnem redu postati temeljna

Varuh človekovih pravic RS budno spremlja dogajanja v zvezi s privatizacijo vode in različnimi ukrepi, povezanimi z dostopom do vode.

Varuh znova zahteva, da se v pravni red Republike Slovenije vključi pravico do vode kot temeljno človekovo pravico. Navedeni ukrep je nujen za zaščito vodnih virov, ki naj bi bili dosegljivi sedanjim in bodočim generacijam ter potreben tudi za nadaljnji razvoj države.

Varuh v zvezi z nujnostjo zaščite vodnih virov državo že dalj časa opozarja in jo poziva, da ukrepa, tudi z opredelitvijo pravice do vode v slovenski ustavi.

Predloge in problematiko je zajel v svojih poročilih za leto 2012 (stran 59), 2013 (stran 221 in 222) in 2014 (stran 243). Zahteve po ukrepanju bo izpostavil tudi v letnem poročilu za leto 2015, ki je v pripravi, odgovorne pa bo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer znova nagovorila tudi osebno.

Natisni: