Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Pravico do vode je treba nujno vključiti v slovenski pravni red kot temeljno

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) že nekaj časa spremlja in obravnava problematiko voda, in sicer dostopa do pitne vode, prekinitev oskrbe z vodo, domnevno privatizacijo vodnih virov in drugo.

Varuh opozarja, da je nujno v pravni red Republike Slovenije vključiti pravico do vode kot temeljno človekovo pravico. Urejanje pravice do vode mora biti enotno in ne tako, kot velja sedaj, ko vsaka občina zase določa pogoje za prekinitev oskrbe s pitno vodo.

Pravica do vode je neločljivo povezana s pravico do življenja, dostojanstva in zdravja. Zaradi navedenega in tudi zato, ker je Slovenija socialna država, urejanje pravice do vode terja spremembo na zakonodajni ravni.

 

Sorodne vsebine:

10.09.2013 - Nasprotovanje predlogu evropske direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb za oskrbo z vodo

22.03.2013 - Dostop do vode je človekova pravica


Natisni: