Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zadnje letošnje srečanje s civilno družbo s področja okolja in prostora praznično, a z jasnimi načrti

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka pri Varuhu Sabina Dolič so se sestale s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora na zadnjem letošnjem srečanju, ki je bilo predpraznično obarvano.

Uvodoma so varuhinja, namestnica in direktorica strokovne službe predstavile aktivnosti in ugotovitve Varuha na področju okoljske problematike v letu 2015. Varuh se je s civilno družbo s področja okolja in prostora od leta 2010 srečal že 47-krat. Sodelovanje ocenjuje kot zelo kvalitetno, zato se nadeja nadaljnjega uspešnega sodelovanja in si želi še več uspešno rešenih primerov.

Varuhinja je udeležence obvestila o načrtovanih aktivnostih in jih pozvala k podaji konkretnih predlogov, kateri okoljski problemi bi bili potrebni prednostne obravnave v letu 2016.

V razpravi so udeleženci izpostavili najbolj nujne okoljske probleme, potrebne takojšnjega ukrepanja, in podali svoje predloge k celovitejši obravnavi. Največ očitkov je bilo zoper državne mehanizme, delovanje pristojnih služb in izvrševanje veljavne zakonodaje.

Varuhinja s sodelavci se je strinjala, da je ključnega pomena medresorsko sodelovanje, saj je ravno država tista, ki je dolžna skrbeti za uresničevanje pravice državljanov do zdravega okolja.  Ravno tako je pomembna ozaveščenost in zavedanje državljanov o resnosti škodljivih okoljskih vplivov na zdravje in kvaliteto življenja prebivalcev, kar si bo tudi Varuh prizadeval izboljšati v okviru svojih pristojnosti.

Natisni: