Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V Državnem svetu o poročilih institucije Varuha in DPM za leto 2022

Državni svet Republike Slovenije je danes, 11. oktobra 2023, obravnaval 28. letno poročilo Varuha človekovih pravic in poročilo o izvajanju nalog Državnega preventivnega mehanizma za leto 2022.

Namestnik varuha človekovih pravic Miha Horvat je na seji izpostavil, da v po-covidnem obdobju do izraza še bolj prihajajo nujno potrebne sistemske spremembe, ki se jih odgovorni v državi že leta ne lotijo. »To še dodatno poslabšuje položaj in stiske posameznikov. Spopadanje s kriznimi situacijami, kot so energetska kriza, vse višje cene življenjskih dobrin, pandemija in nedavne katastrofalne poplave, ne sme biti izgovor za odlaganje potrebnih reform. Na številne sistemske izzive varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja že od začetka svojega mandata, a številna priporočila institucije Varuha žal že leta ostajajo neuresničena, kar je povsem nesprejemljivo,« je izpostavil.

Institucija Varuha na podlagi svojih dejavnosti v preteklem letu in predvsem konkretnih pobud posameznic in posameznikov daje 83 novih priporočil. Ta se nanašajo na delo različnih državnih organov, občin in nosilcev javnih pooblastil. Opozarja pa tudi na okoli 100 neuresničenih preteklih priporočil, ki so še vedno aktualna. Varuh že leta ugotavlja, da je šibka točka vseh vlad koordinacija med posameznimi vladnimi resorji, kar se kaže tudi v počasnem napredku glede uresničevanja naših priporočil. Zato pričakuje, da vlada uskladi enotno stališče in delovni načrt za uresničevanje naših priporočil, ki se nanašajo na več resorjev. Tak primer je na primer priporočilo iz leta 2018, naj se sprejme zakonske rešitve, ki bi ustrezno urejale pregled šolskih torb in preizkus na prisotnost drog ali alkohola. »Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je leta zavračalo naše priporočilo. Spomladi pa je Ministrstvo za pravosodje kljub negativnemu mnenju Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pritrdilo našemu priporočilu, da je potrebna dopolnitev zakonodaje. Žal še vedno ni premika na tem področju,« je povedal namestnik varuha.

Dodal je, da je glede finančne avtonomije štirih neodvisnih državnih institucij junija letos končno prišlo do uresničitve odločbe ustavnega sodišča in priporočila Varuha, ki se nanaša na področje finančne avtonomije. Izpostavil je pomen neodvisnih institucij, ki predstavljajo most med oblastnimi organi in nevladnimi organizacijami, in posebej poudaril stališče Evropske komisije v letošnjem poročilu o stanju pravne države, da so močne, neodvisne in učinkovite nacionalne institucije za človekove pravice eden od pokazateljev delovanja pravne države.

Lani je Center za človekove pravice, ki deluje v okviru Varuha, pripravil analizo o zagotavljanju usposabljanja o človekovih pravicah za javne uslužbence v javni upravi. Varuh je ugotovil, da je takih usposabljanj zelo malo. »Kot edina nacionalna institucija za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih v Sloveniji smo se zato povezali z Upravno akademijo in že vzpostavili sodelovanje glede usposabljanja o človekovih pravicah za vodilne javne uslužbence. Nujno je ozaveščanje javnih uslužbencev tudi glede pojasnilne dolžnosti in spoštovanja načela dobrega upravljanja. Lani smo namreč ponovno ugotovili največ kršitev načela dobrega upravljanja. Veliko pobud se je nanašalo na neodzivnost, pogosto pa tudi na aroganco javnih organov. Nujno je zavedanje, da imajo vsi javni organi pojasnilno dolžnost in morajo posameznicam in posameznikom odgovoriti v razumnem roku,« je še poudaril namestnik varuha.

Državnim svetnicam in svetnikom je predstavil tudi poročilo Državnega preventivnega mehanizma (DPM) za lani, ki je v letu 2022 obiskal 98 krajev odvzema prostosti. »Ob obiskih šestih Kriznih centrov za otroke in mladostnike smo opozorili, da se po uveljavitvi Družinskega zakonika čas namestitve otrok v centrih podaljšuje. Opozarjamo, da delovanje centrov ni podrobneje opredeljeno, zato priporočamo, da pristojno ministrstvo delovanje teh centrov uredi bolj celovito glede na vse pristojnosti centrov in glede na dejansko stanje,« je ob predstavitvi poročila DPM še povedal namestnik varuha Miha Horvat.

(Pojasnilo: Varuh Peter Svetina se je seji zaradi vrnitve iz tujine pridružil po uradni predstavitvi, ki jo je izvedel njegov namestnik.)

Natisni: