Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic se zavzema za celovito in kakovostno vključevanje tetraplegikov in paraplegikov v vse sfere družbe

Pred slovenskim dnevom paraplegikov in tetraplegikov, ki ga obeležujemo v nedeljo, 16. aprila, varuh človekovih pravic Peter Svetina iskreno čestita Zvezi paraplegikov Slovenije, ki že več kot 50 let varuje in uveljavlja pravice in interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. »Tudi Varuh človekovih pravic se kot edina nacionalna institucija za človekove pravice v državi zavzema za celovito in kakovostno vključevanje tetraplegikov in paraplegikov v vse sfere družbe. In to ob enakih pogojih, kot jih imamo drugi posamezniki in posameznice. Ves čas opozarjamo na dostopnost javnih ustanov, vključno šol, občin, sodišč in upravnih enot, za gibalno ovirane osebe ter na izgradnjo ustrezne javne infrastrukture. Žal se invalidi še vedno prepogosto znajdejo pred številnimi ovirami v javnih ustanovah, kar je pokazalo tudi naše nedavno Posebno poročilo o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide. Stanje smo preverjali v vseh 63 enotah centrov za socialno delo in ugotovili, da ni optimalno, v nekaterih primerih je celo kritično. Ugotovili smo, da je fizična dostopnost za invalide urejena pri treh četrtinah enot centrov za socialno delo. 18 enot CSD-jev na primer ni imelo sanitarij za invalide in so jih usmerjali na sanitarije na bližnji bencinski servis ali v 170 metrov oddaljen zdravstveni dom. Tako stanje je nedopustno, saj invalide na tak način še bolj odrivamo na rob družbe! In to več kot desetletje po uveljavitvi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki predpisuje odpravo arhitektonskih ovir do decembra leta 2025. Smo torej dve leti pred rokom in po skoraj 15 letih od začetka veljavnosti Konvencije o pravicah invalidov ostaja na tem področju še veliko stvari neurejenih. Državo in občine čaka v dobrih dveh letih, ki sta pred nami, še veliko dela,« poudarja varuh Svetina.

Dodal je, da brezbrižnost odgovornih v državi le še bolj utrjuje njegovo prepričanje, da v Sloveniji več kot očitno potrebujemo neodvisno telo za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov.

Natisni: