Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhov odziv na današnja glasovanja v državnem zboru

Varuh človekovih pravic pozdravlja, da je državni zbor danes, 26. oktobra 2021, sprejel sklep, s katerim je priporočil vsem institucijam in funkcionarjem naj upoštevajo priporočila Varuha človekovih pravic, zapisana v 26. rednem letnem poročilu Varuha za leto 2020 in izvedejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje vseh priporočil Državnega preventivnega mehanizma. Hkrati Varuh pozdravlja sprejem Zakona o ratifikaciji Mednarodne konvencije o zaščiti vseh oseb pred prisilnimi izginotji. »Čas je že bil, da je Slovenija 15 let po sprejemu te Konvencije končno sprejela zakon o njeni ratifikaciji. Zadovoljen sem, da je k odločitvi za ratifikacijo Konvencije s svojim pozivom avgusta pripomogla tudi institucija Varuha človekovih pravic,« poudarja varuh Svetina.

Ob tem pa je varuh človekovih pravic Peter Svetina zelo razočaran, da njegov predlog za ponovno imenovanje namestnika Miha Horvata, ni bil sprejet. Varuh je prepričan, da ima namestnik Horvat izjemno znanje, veščine in kompetence za dobro upravljanje funkcije namestnika varuha tudi v prihodnje. »Prav zaradi njegove kompetentnosti, zavzetosti, predanosti in osebne integritete, verjamem, da mi je lahko še naprej v veliko pomoč pri varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji,« je izpostavil varuh Peter Svetina.

Natisni: