Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh vlado pozval k upoštevanju potreb ranljivih skupin pri sprejemanju predpisov

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je v tednu od uveljavitve zadnjega Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2, ki je bil dne 11. 9. 2021 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 146/2021 (Odlok), seznanil z vrsto vprašanj, pomislekov in mnenj, ki se nanašajo tako na besedilo Odloka kot tudi na njegovo izvajanje. Pobude, ki so jih Varuhu posredovali tako prebivalci Slovenije, kot tudi izvajalci različnih ključnih storitev, so se v velikem delu nanašale na izpolnjevanje t. i. pogoja PCT za udeležbo posameznih ranljivih skupin prebivalstva  v družbenem življenju. Varuh je ocenil, da je Odlok pomanjkljiv, daj ne prepoznava potreb posameznih ranljivih skupin, zato je pisal vladi.

Varuh izpolnjevanje pogoja PCT na načelni ravni razume in podpira, meni namreč, da varovanje zdravja in življenja ljudi velja za temeljno vrednoto v sodobnih družbah, država pa ima dolžnost varovati ti dve človekovi pravici in ob tem upoštevati, da mora biti vsak poseg v človekovo pravico ali temeljno svoboščino ustavno dopusten. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa vendarle pričakuje, da bodo ukrepi prepoznali potrebe posameznih ranljivih skupin in jih upoštevali. »Pričakujem, da se razmisli o tem, kako lahko otroci in mladostniki brez težav dostopajo do učne pomoči, žrtve družinskega nasilja do pomoči v varnih hišah in drugih institucijah, socialno ogroženi do paketov s hrano, brezdomci do prenočišč, odvisniki do neokuženih igel in substitucijske terapije. Pomisliti je treba tudi na druge ranljive skupine, ki potrebujejo našo pozornost in pomoč pri vključevanju v družbo, pa bodo morebiti pri izvajanju Odloka naletele na težave,« še dodaja varuh Svetina.

»Potreba po vključenosti v družbo je namreč ena izmed najglobljih človeških potreb tudi v času epidemije in v družbenem smislu bi bilo nesprejemljivo, da se položaja omenjenih ranljivih skupin ustrezno ne uredi tako, da se jim omogoči izpolnjevanje pogoja PCT, saj tudi niso v enakovrednem izhodiščnem položaju kakor pa ostala populacija. Mnogokrat so namreč manj premožni, težje zaposljivi itd. Omejevanje sodelovanja ranljivih skupin v družbenih procesih zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, bi omenjene skupine lahko še bolj pahnilo na rob družbe,« opozarja varuh.

Varuh je sicer razbral, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že pristopilo k urejanju nekaterih vprašanj, vendar vladi predlaga, da ranljivim skupinam pri dostopu do njim nujnih storitev omogoči brezplačno hitro testiranje. »Vlada naj preuči tudi naše pripombe o skladnosti Odloka z načelom pravne države in ga ustrezno spremeni. Pomembno je, da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče nedvomno ugotoviti vsebino in namen norme. Navedeno sicer velja za vse predpise, zlasti pa je to pomembno pri predpisih, ki vsebujejo pravne norme, ki določajo pravice in dolžnosti pravnih subjektov,« še poudarja varuh Svetina.  

Natisni: