Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stop kršitvam pravic oseb s težavami v duševnem zdravju v socialnovarstvenih zavodih

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je na novinarski konferenci v Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec v torek, 8. 5. 2018, opozorila, da se še zmerom kršijo pravice oseb z motnjo v duševnem zdravju pri neprostovoljnih namestitvah v posebnih socialnovarstvenih zavodih s sklepi sodišč.

Zaradi prezasedenosti in neprimerne nastanitve sta kršeni pravici do dostojanstva in do varnosti, je poudarila, in izrazila ogorčenje, ker mora znova javno opozoriti odgovorne, naj že končno uresničijo ob obravnavi posebnega poročila Varuha človekovih pravic RS o tej temi vladi naložena priporočila Državnega zbora RS.

»Vlada je Delovni skupini za vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju naložila, da v roku 6 mesecev pripravi kadrovske in prostorske standarde in normative za novo specializirano obravnavo oseb z najtežjimi motnjami v duševnem zdravju« je pojasnila varuhinja. Dodala je, da je za kratkoročno rešitev problematike Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM) in Ministrstvu za finance (MF) naložila, da v roku 14 dni najdeta rešitev za sofinanciranje dodatnega varovanega oddelka v socialno-varstvenem zavodu. Prav tako je MDDSZEM naložila, naj zagotovi odprtje dodatnega varovanega oddelka v enem izmed socialnovarstvenih zavodov.

»Nedopustno je, da obljube ostajajo neuresničene in da se kljub opozorilom še vedno kršijo človekove pravice«, je poudarila varuhinja.

Namestnik varuhinje in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih je resnost situacije podkrepil s podrobnostmi iz zadnjega dopisa iz Doma na Krasu v Dutovljah, kjer bo po sklepih sodišč nastanjenih že 8 oseb več, kot je optimalno. Že vse sobe so iz dvoposteljnih spremenili v triposteljne. V sobi za pomiritev je nastanjena oseba z najhujšo obliko avto in hetero agresije in okužbo, dva stanovalca sta nameščena na hodniku. Zaradi takih razmer v zavodih težko prevzamejo odgovornost za posledice glede zdravja, varnosti in življenja stanovalcev in zaposlenih. Namestnik Šelih je še poudaril, da je za stanje odgovorno MDDSZEM. To se sicer zaveda resnosti problematike, ki terja sistemske rešitve, med drugim prevetritev zakona o duševnem zdravju in ostale zakonodaje na tem področju. Nemudoma je treba uresničiti vsaj kratkoročen sklep vlade po dodatnih kapacitetah na varovanih oddelkih, je še poudaril.

Direktorica SVZ Hrastovec mag. Andreja Raduha je poudarila, da razpolagajo z dvema verificiranima varovanima oddelkoma, kjer je prostora za 48 oseb. Lani je pri njih bivalo 96 stanovalcev, od tega 15 po sklepu sodišč. Ker je struktura stanovalcev taka, da oddelkov ne morejo razbremeniti, je teh ves čas vsaj štiri do šest preveč in morajo spati na ležalnikih, zasilnih posteljah, so brez lastnih sanitarij ali omar.

Opozorila je še, da sodišča odločijo o namestitvah kljub zakonsko podanim mnenjem zavodov, da bodo te neustrezne. Dodala je, da je nemogoče zagotavljati primerno kvaliteto storitev, predvsem pa primerno stopnjo varnosti za stanovalce in delavce.

Namestnik Šelih je v nadaljevanju pojasnil, da so tudi sodišča, kot je na novinarski konferenci v LUkavcih pojasnila Tanja Dolar Božič, sodnica Okrajnega sodišča v Celju , pred zahtevno nalogo, ko so seznanjeni z neustreznimi razmerami, a morajo postopek vendarle izpeljati. Zato je še enkrat poudaril nujnost čimprejšnje uresničitve Varuhovih priporočil oziroma sklepov vlade.

Predsednik sveta zavoda v Hrastovcu Miha Cigler je ocenil, da je nedopustno, da se še srečujemo s takšnimi vprašanji. Prihajajoči novi vladi je naložil, naj to vprašanje uvrsti med prioritete.

Direktorica Doma LUkavci Stanka Vozlič je poudarila, da se v LUkavcih kljub glasnim opozorilom pristojnim še nič ni spremenilo, tudi na novo zgrajen varovani oddelek je že prezaseden. Čeprav sodiščem pojasnijo razmere, ti vseeno vztrajajo pri namestitvah, tako da so bili lani dva stanovalca prisiljeni namestiti v jedilnico, zasedena je bila tudi soba za posebne varovalne ukrepe. Opozorila je še na vse pogostejše krizne situacije, številne incidente, težke razmere za delo zaposlenih in zahtevnost zagotavljanja varnosti. Kadrovski normativi za delo na varovanih oddelkih so zastareli, ni urejena nastanitev oseb, k prihajajo iz forenzične psihiatrije, prav tako ne cenovna razmerja različnih storitev, je še poudarila.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je spomnil še na uradne podatke o zasedenosti zavodov in na enega izmed zaključkov Dnevov duševnega zdravja leta 2016, naj ministrstvo vzpostavi sistem preglednosti podatkov, ki so nujno potrebni pri odločanju sodišč, in jih ažurira.

Zvočni posnetek celotne novinarske konference (MP3)

Prizadevanja in ugotovitve Varuha človekovih pravic RS


Sorodne povezave:

Osebam na robu družbe kršena še pravica do osebnosti in dostojanstva

Posebno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju In obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov (avgust 2017)

 

 

 

Natisni: