Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na poslovanju v Kostelu presenetila zapostavljenost območja s strani države

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci v sredo, 7. 3. 2018, poslovala v občini Kostel. Pogovorila se je s šestimi osebami, ki so ocenile, da jim lahko pomaga. Srečala se je tudi z županjo Lili Butina in njenimi sodelavci ter se pogovorila o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov. Ugotovitve poslovanja je javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci.

Presenetilo jo je, da so ti kraji skoraj pozabljeni od države, tri vasi v občini nimajo niti elektrike ne vode, niti na vsem območju ni urejena vodovodna napeljava. Ni pogojev za zaposlovanje, nimajo niti trgovine, potujoča pa je za slabe socialne razmere prebivalstva predraga, so varuhinjo seznanili županja in njeni sodelavci. Pobudnik, s katerim se je pogovarjala, pa je povedal, da njegova pokojnina ne dosega niti 300 evrov, kar je svojevrstna ilustracija revščine na tem območju, je dejala varuhinja. Zaradi slabih komunikacijskih povezav imajo prebivalci tudi okrnjen dostop do informacij. Pogoji življenja nikakor niso privlačni za priseljevanje, zato depopulacija ne čudi, je ocenila varuhinja.

Na občini se srečujejo z visokimi stroški zimske oskrbe cest (pluženje, posipanje). Županja ocenjuje, da bi lahko država s temi stroški obremenjene občine finančno obravnavala različno, zdaj naj bi po njenih besedah vse občine, tudi obalne, prejemale enaka sredstva za ta namen.

Varuhinja je omenila še primer pobudnika, ki je bil deložiran iz svojega doma. Varuh v tej težki zgodbi nima nobenih možnosti ukrepanja, saj je svoje že dokončno povedalo sodišče, pa tudi sicer gospod od varuhinje ni pričakoval ukrepanja, prišel jo je le seznanit.

Sicer pa je bila varuhinja pozitivno presenečena, ker občina prebivalcem samoiniciativno zagotavlja brezplačno pravno pomoč, kar ni pogosta praksa v občinah, je še dejala.

Seznanila se je tudi s problematiko ograje na meji s Hrvaško in s posledicami, ki prinaša za življenje ljudi. V zvezi s tem bo Varuh odprl širše vprašanje, ki je pomembno za »varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji« (9. člen Zakona o varuhu človekovih pravic (ZVarCP - A). Veseli jo, da kljub težkim pogojem za življenje vlada sožitje med prebivalci na obeh straneh reke.

Natisni: