Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju – tudi z udeležbo Varuha

Namestnik varuhinje Ivan Šelih ter svetovalec pri Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) mag. Jure Markič sta se udeležila 8. Psihogeriatričnega srečanja z naslovom Živeti z demenco v demenci prijaznem okolju. Srečanje je potekalo na Dobrni, 16. in 17. septembra 2016, v organizaciji Spominčice – Slovenskega združenje za pomoč pri demenci in Psihiatrične klinike Ljubljana.

Na srečanju je vrsta domačih in tujih strokovnjakov predstavila različne vrste demenc, razloge za njihov nastanek, načine zdravljenja in predvsem tudi spopadanje z vsakdanom bolnika s to boleznijo. Srečanje je poudarjalo pomen, da se družba kot celota zaveda razlogov, ki lahko pripomorejo, da bolezen nastopi in tako aktivno deluje v smeri njene preprečitve. Če pa do bolezni pride, je pomembno poznavanje simptomov bolezni, kar omogoča njeno hitrejše prepoznavanje in nato ustrezen odnos do bolnika in trud, da se razvoj bolezni čim bolj zavre, predvsem pa, da se bolniku omogoči kvalitetno in človeka vredno življenje. V tej smeri je pomembna vloga Varuha, še posebej, ko govorimo o institucionalnem varstvu teh oseb in izvajanju nalog in pooblastil Varuha kot državnega preventivnega mehanizma. Na to je na srečanju sodelujoče udeležence opozoril predstavnik Varuha mag. Jure Markič v prispevku z naslovom Pomen priporočil državnega preventivnega mehanizma za varstvo oseb z demenco na varovanih oddelkih domov starejših kot posebej ranljive skupine starostnikov. Njegov prispevek je dosegljiv na tej povezavi.

Ta dogodek je bil sicer le eden izmed načinov uresničevanja Strategije za obvladovanje demence do leta 2020, podpisane konec maja 2016.

Natisni: