Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Srečanje s predstavniki Direktorata za policijo in druge varnostne naloge pri MNZ-ju


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je s svetovalcem pri Varuhu Robertom Gačnikom v torek, 7.  6.  2016, srečal s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve.

Srečanja je bilo organizirano v okviru priprav ministrstva za izdelavo usmeritev in obveznih navodil za pripravo načrta dela policije v letu 2017. Udeležili so se ga državni sekretar Boštjan Šefic in generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Lado Bradač s sodelavci.

Namestnik Šelih je sogovornike seznanil z ugotovitvami iz obravnave pobud na delo policistov v lanskem letu, višji svetnik Gačnik pa z ugotovitvami iz obiskov policijskih postaj v izvajanju nalog in pooblastil državnega mehanizma.

Varuh pričakuje, da bo ministrstvo skladno z dosedanjo prakso tudi v letošnjem letu pri pripravi usmeritev in obveznih navodil za delo policije upoštevalo njegove predloge oziroma priporočila.

Natisni: