Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh: Bolniki imajo pravico do informiranosti ter proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda

Varuh človekovih pravic je v svojem dopisu ministru za zdravstvu dr. Marjanu Jerebu znova opozoril na pravico bolnikov do informiranosti ter pravico do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda.

Pravica do informiranosti zagotavlja bolniku, da je, preden izrazi soglasje za kakršenkoli medicinski poseg, obveščen o vseh možnih metodah diagnosticiranja in zdravljenja ter o njihovih posledicah in učinkih. Bolnik ima tako pravico odkloniti ali celo ustaviti medicinski poseg. Za celovito uresničevanje te pravice pa mora biti bolnik seznanjen tudi z ostalimi informacijami povezanimi z opravljanjem zdravstvenih storitev, npr. z identiteto in strokovnim statusom izvajalcev zdravstvenega varstva. Ta informacija bolniku omogoča prosto izbiro zdravnika in zdravstvenega zavoda, poudarja varuh.

Identiteto, in zlasti strokovni status zdravstvenih delavcev, lahko bolnik razbere predvsem iz strokovnega ali znanstvenega naslova, ki ga uporablja zdravstveni delavec. Kot ugotavlja varuh, pa vlada v praksi na tem področju velik nered.

Diplomant univerzitetnega študijskega programa medicine pridobi strokovni naslov doktor oziroma doktorica medicine, z okrajšavo “dr. med”, s tem, da se strokovni naslov predstavlja za imenom in priimkom. V praktično vsakem zdravstvenem domu v Sloveniji, pa tudi v drugih zdravstvenih zavodih, lahko ugotovimo, da mnogi zdravniki s končanim dodiplomskim študijskim programom medicine namesto strokovnega naslova, ki jim gre, uporabljajo znanstveni naslov tako, da uporabljajo okrajšavo “dr.”, ki jo pristavljajo pred imenom in priimkom ali vsaj pred imenom.

Pričakovali bi, da bo vsaj zagrožena denarna kazen najmanj 100.000 SIT, ki jo določa v juniju 1998 sprejet zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih, prinesla več reda na tem področju, vendar zakon, žal, ne določa organa, ki je dolžan nadzirati pravilo uporabo strokovnih oziroma znanstvenih naslovov.

Varuh ocenjuje, da bolnik tako nima na razpolago pravnega sredstva, ki bi zdravnika prisililo, da uporabi strokovni oziroma znanstveni naslov, do katerega je upravičen. Takšno stanje pravni državi ni v ugled, bolniku pa otežuje, če že ne onemogoča, da bi pri izvajanju pravice do izbire upošteval vse zanj relevantne okoliščine, vključno z resnično pridobljeno formalno izobrazbo zdravnika. Zaradi opisanega nereda in nespoštovanja zakona je kršena pravica bolnika do informiranosti v zvezi s prosto izbiro zdravnika in zdravstvenega zavoda, poudarja varuh in ministra za zdravstvo sprašuje, katere ukrepe je sprejelo ministrstvo, da bi se zagotovila zakonitost pri uporabi strokovnih in znanstvenih naslovov na področju zdravstvene dejavnosti

Natisni: