Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh poročilo za leto 2022 predal tudi predsedniku vlade

Varuh Peter Svetina in premier dr. Robert Golob

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 20. 6. 2023, 28. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic in 15. poročilo Državnega preventivnega mehanizma predal tudi predsedniku vlade dr. Robertu Golobu ter ga seznanil z aktualnim stanjem in najbolj perečimi težavami, ki jih zaznava institucija Varuha človekovih pravic Republike Slovenije.

Poudaril je, da je bilo število obravnavanih pobud in zadev v letu 2022 podobno kot v času pred pandemijo, opaža pa, da so posamezniki in posameznice v vse težjem položaju, iz katerega prepogosto le težko izidejo, saj ukrepov, ki bi lahko vlivali upanje, prepogosto ni ali pa so prepočasni oziroma premalo jasni.

Premierju je povedal, da je institucija Varuha v letu 2022 obravnavala 5.975 zadev, od tega 3.026 pobud in ugotovila 222 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali druge nepravilnosti, največ na resornem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dejal je tudi, da je podal 83 novih priporočil, ob čemer je izrazil zaskrbljenost nad še vedno neuresničenimi več kot 100 preteklimi priporočili.

"Čeprav naša priporočila niso pravno obvezujoča, pa niso nič manj pomembna,« je izpostavil Svetina, ki poudarja, da so ravno priporočila najpomembnejše orodje neodvisnih nadzornih institucij za varstvo človekovih pravic, njihovo uresničevanje pa kaže na stopnjo demokratičnosti in zavezanosti vrednotam spoštovanja človekovih pravic ter dostojanstva v posamezni državi. Z doslednejšim in hitrejšim uresničevanjem Varuhovih priporočil je namreč po njegovem mnenju mogoče pomembno prispevati k dvigu ravni spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi.

"Država na ta način sledi zavezam, ki jih je sprejela - tudi na področju vladavine prava. Zgolj s splošnim sklicevanjem na človekove pravice, brez odločnosti jih uveljavljati, nobena družba ne more računati na resnični napredek," še meni Peter Svetina.

Predsedniku vlade je izrazil pričakovanje, da bo vsa njegova priporočila uresničena, neodvisen položaj institucije Varuha pa še naprej spoštovan, nenazadnje tudi na področju umeščanja funkcionarjev Varuha v ustrezne plačne razrede. Vsaka drugačna obravnava po mnenju varuha Svetine namreč pomeni slabitev položaja institucije in njenega poslanstva, ki je neodvisno, objektivno, transparentno in nepristransko varstvo pravic prebivalk in prebivalcev v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil.   

Natisni:

Sorodne novice

- Varuh človekovih pravic
13.10.2023

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 19. 6. 2023

Več
- Varuh človekovih pravic
25.07.2023

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik predal...

Več