Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Pred 30 leti, ko smo se odločali, ali želimo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji, je bil za Slovenke in Slovence velik in pomemben dan. Ključen korak na tej poti osamosvajanja Slovenije je bil prav plebiscit. Junija leta 1991 je Slovenija postala samostojna država, decembra istega leta pa smo državljani in državljanke dobili novo ustavo, kjer je poseben poudarek namenjen človekovim pravicam in temeljnim svoboščinam. To je bilo obdobje, v katerem so se ljudje čedalje bolj zavedali, kaj pomenijo človekove pravice, kaj demokracija in kaj vladavina prava. Junija 1990 je bil sprejet Kopenhagenski dokument Konference za varnostno sodelovanje v Evropi. V njem so se evropske države zavzele za spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Obsodile so tudi rasno in etnično sovraštvo, ksenofobijo in diskriminacijo zoper kogarkoli, kot tudi zatiranje ljudi zato, ker v nekaj verjamejo ali imajo svoje prepričanje. Temu smo sledili tudi v Sloveniji.

Kako pomembne so človekove pravice v Sloveniji, priča zapis v slovenski ustavi, ki jim namenja celotno drugo poglavje in predstavlja kar eno tretjino vseh določb. Zdi se, da v samostojni in demokratični Sloveniji pogosto pozabljamo na omenjene temelje. Posledično pri Varuhu opažamo tudi vse več nestrpnosti do drugače mislečih, človekove pravice pa se pogosto zdijo le nekaj postranskega. »Demokratična družba ni družba, kjer vsi mislimo in delujemo enako. Ravno nasprotno. Vizija demokracije je, da upoštevamo in spoštujemo različna mnenja, da razumemo, da ima vsak izmed nas drugačen pogled na svet in da spoštujemo različne načine izražanja mnenj. Svoboda izražanja, zbiranja in združevanja so temeljne svoboščine, ki jih v demokratični družbi moramo spoštovati in sprejeti,« ob 30. obletnici plebiscita poudarja varuh Peter Svetina.

Natisni: