Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Odbor DZ za delo obravnaval letno poročilo Varuha in poročilo DPM za leto 2019

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in invalide je včeraj, 30. septembra 2020, kot zainteresirano delovno telo obravnaval poročilo institucije Varuha človekovih pravic za leto 2019 v delu, ki se nanaša na pristojnosti tega odbora. Prav tako so se seznanili s poročilom Državnega preventivnega mehanizma za leto 2019. Varuh je lani ugotovil 305 kršitev pravic in drugih nepravilnosti.

Poročilo Varuha za lani ugotavlja, da se življenjske razmere v domovih za starejše zaradi pomanjkanja kadra slabšajo, kadrovski normativi pa so nezadostni, je dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina.
Na področju zaposlovanja sta še vedno aktualna problematika neplačevanja prispevkov za socialno varnost in premalo nadzora nad izplačilom plač. Na področju brezposelnih pa je bilo več obravnavanih primerov povezanih s težavami invalidnih pri iskanju primerne zaposlitve. V povezavi z invalidi je Svetina omenil tudi osebe s pridobljeno možgansko poškodbo. Kot je dejal, je treba vzpostaviti mrežo specializiranih regijskih centrov zanje in zagotoviti zmogljivosti, ki bodo ustrezale potrebam, je izpostavil. Ocenjuje, da je treba izvajanje storitev za osebe po pridobljeni možganski poškodbi opredeliti kot samostojno socialnovarstveno storitev.

Na področju otrokovih pravic je poudaril, da je zaradi uveljavitve družinskega zakonika in zakona o nepravdnem postopku večja potreba denimo po izvedencih klinične psihologije otrok in mladostnikov. Na izvedenca se v razveznem postopku po njegovih besedah čaka od pol do enega leta.

Predstavil je tudi poročilo Državnega preventivnega mehanizma za lani, ki je podal več kot 400 priporočil.

Govor varuha Petra Svetine o vsebini letnega poročila in o nalogah DPM-ja.

Natisni: