Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Zdravljenje rakavih obolenj v enem od zasebnih zdravstvenih zavodov

Danes, 8.5.2018, smo prejeli nekaj novinarskih vprašanj, povezanih s samoplačniškim zdravljenjem rakavih obolenj v enem od zasebnih zdravstvenih zavodov.


Vsem odgovarjamo z enotnim sporočilom za javnost:


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je decembra 2017 prejel anonimno pobudo, iz katere smo razbrali, da zasebni zdravstveni zavod, registriran v Republiki Sloveniji, nudi samoplačniško zdravljenje rakavih obolenj z viroterapijo z RIGVIR virusom.

Ministrstvu za zdravje RS smo posredovali poizvedbo in zaprosili za pojasnilo, ali je Zdravstveni svet potrdil to metodo zdravljenja ter ali ima izvajalec dovoljenje za opravljanje te dejavnosti.
Predlagali smo, da v kolikor zavod nima dovoljenja za opravljanje omenjene dejavnosti, zadevo predajo Zdravstvenemu inšpektoratu RS.

Ministrstvo je preverilo naše navedbe in ugotovilo, da Zdravstveni svet pri Ministrstvu za zdravje metode zdravljenja z viriterapijo z RIGVIR virusom ni potrdil, prav tako zasebni zdravstveni zavod nima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti.
Ministrstvo je zato zadevo predalo Zdravstvenemu inšpektoratu RS. Ta nas je v začetku letošnjega leta obvestil, da zasebni zdravstveni zavod izvaja viroterapijo z zdravilom, ki v Republiki Sloveniji ni registrirano, zato je bila zadeva v tem delu odstopljena Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke.

Varuh je ocenil, da so državne institucije sledile Varuhovemu priporočilu ter ustrezno ukrepale.

Natisni: