Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ogorčen: V obratu družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu še vedno zastoj sanacije pogorišča po požaru

V sporočilu, ki ga je Varuh objavil 9. 3. 2018, smo izrazili zaskrbljenost zaradi ugotovitve, da se sanacijska dela na pogorišču po požaru v obratu družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu ne izvajajo po rokovniku. Ker od te objave do napredka ni prišlo, ponavljamo naše ugotovitve in zahtevamo čimprejšnje ukrepanje pristojnih.  

V obratu za obdelavo odpadkov družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je 20. 7. 2017 je prišlo do požara. Varuh takoj po požaru ni ugotovil morebitnih nepravilnosti pri postopanju pristojnih organov. Nekaj mesecev po požaru pa smo ugotovili, da je prišlo do zastoja pri izvajanju sanacijskih del na pogorišču, zaradi česar izražamo zaskrbljenost, saj je glavnina odpadkov še vedno na lokaciji pogorišča.   

Inšpektorat RS za okolje in prostor (IRSOP) nas je v odgovorih na naše poizvedbe seznanil, da so se sanacijska dela na pogorišču v okviru terminskega plana izvajala do meseca novembra 2017. Takrat pa je prišlo do zastoja teh, saj se z dvorišča obrata na odlagališče oziroma na sežig ni odpeljalo nič več odpadkov. Varuh je nad navedenim dejstvom zgrožen. Iz enega izmed odgovorov IRSOP-a Varuhu namreč izhaja, da kljub temu, da so odpadki sicer prestavljeni na utrjene površine in prekriti s folijo, obstaja bojazen, da bo pri izdatnejših padavinah območje poplavljeno, kar bi lahko povzročilo nekontrolirano izpiranje odpadkov in posledično prelivanje onesnažene padavinske vode izven območja obrata. Dodali so še, da ocenjujejo, da v primeru izdatnejših padavin zavezanec ne bo obvladal situacije, zato je nujna takojšnja rešitev odvoza odpadkov. IRSOP je z dejstvom, da se aktivnosti v sklopu sanacijskih del ne izvajajo po rokovniku, že obvestil Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), zato je tudi Varuh glede na kritičnost situacije na MOP naslovil predlog, da nemudoma sproži vse potrebne aktivnosti, da se sanacijska dela čim prej nadaljujejo, predvsem pa, da se iz lokacije pogorišča v najkrajšem možnem času odstranijo preostali odpadki. Iz odgovora MOP, ki smo ga prejeli na naš predlog, pa izhaja, da do napredka vse do danes ni prišlo oziroma se po zastoju sanacijskih del še vedno iz dvorišča obrata na odlagališče ali sežig ni odpeljalo nič odpadkov, zato ponovno apeliramo na pristojne, da glede na resnost situacije nemudoma pristopijo k reševanju obravnavane problematike.    


Natisni: