Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh še enkrat o spremembah zakona o nalezljivih boleznih

 
Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel nenavadno veliko odzivov na svoje stališče glede omejitve vpisa v vrtec necepljenim otrokom. Posamezni starši so nas seznanili z negativnimi izkušnjami oziroma neželenimi posledicami cepljena za zdravje otrok in zahtevali, da se obvezno cepljenje ukine, ker je nepotrebno in zgolj v interesu farmacevtske industrije.

Varuh bo vsem, ki so se obrnili nanj, pisno odgovoril, želimo pa poudariti naslednje:
Varuh se v zvezi z aktualno novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki jo je vložila v zakonodajni postopek skupina poslank in poslancev ) prvopodpisana Vlasta Počkaj) ni opredeljeval o vseh predlaganih rešitvah, še zlasti pa ne o vprašanju obveznosti cepljenja. Tega namreč predlagana novela zakona ne spreminja, ustavnost obveznega cepljenja kot pa je potrdilo tudi že Ustavno sodišče Republike Slovenije. V svojem stališču, ki smo ga tudi javno objavili, smo se opredelili le do predloga, da se necepljenim otrokom, ki za to nimajo medicinske indikacije, onemogoči vpis v javne vrtce.
Varuh na podlagi prejetih kritik in predlogov ugotavlja, da v javnosti krožijo zelo različne informacije in podatki o škodljivih stranskih učinkih cepljenja, pa tudi o nerazumevanju zdravstvenih delavcev za tovrstne težave staršev oziroma njihovih otrok.
Menimo, da bi se morala do vseh vprašanj, ki se porajajo v zvezi z obvladovanjem nalezljivih bolezni, nedvoumno opredeliti stroka in vsem zaskrbljenim staršem ponuditi ustrezne strokovno argumentirane odgovore na njihove dileme. Pri tem je bistveno vprašanje, na kakšen način lahko kot družba in država zagotovimo, da se nekatere nalezljive bolezni ne bi mogle razširiti in ogroziti zdravja vsega prebivalstva.  Za takšne ukrepe je nedvomno odgovorna država, ki pa mora pri vseh svojih ukrepih že ob njihovi ureditvi pretehtati javni interes, ki ga s temi ukrepi varuje in človekove pravice ter temeljne svoboščina posameznika, ki jih tovrstni ukrepi lahko prizadenejo. V primeru škodljivih posledic za prizadetega pa mora država poskrbeti tudi za njihovo odpravo oziroma za ustrezno kompenzacijo povzročene škode, saj je zanjo objektivno odgovorna.

Varuh je Ministrstvu za zdravje predlagal, naj v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter pristojnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti pripravi analizo uresničevanja zakona, ki bo posebej opozorila na vsa odprta vprašanja v zvezi z obveznim cepljenjem otrok ter organizira javno predstavitev analize in njenih ugotovitev.

Menimo, da bi takšna analiza omogočila pripravo strokovnih podlag za spremembe zakona o nalezljivih boleznih, v javni razpravi pa bi lahko soočili vse argumente v prid in proti obveznemu cepljenju in izoblikovali predloge primernejše ureditve preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni. 

Sorodne vsebine:

Natisni: