Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Poziv k dostojni komunikaciji v predvolilnem času

Varuh človekovih pravic (Varuh) že vrsto let opaža in izpostavlja, da stanje na področju svobode izražanja v Sloveniji ostaja izrazito povezano z aktualnim družbenim dogajanjem. Že zaradi pomena svobode izražanja se Varuh ne opredeljuje prelahkotno v konkretnih zadevah, se pa nanje vedno javno odzove, če se sovražnost naslavlja predvsem na skupine, ki nimajo možnosti, da bi se branile same – torej, če so uperjene v zapostavljene in marginalizirane ali kako drugače ranljive skupine ljudi.

V zadnjem obdobju argumentirano kritiko in spoštljivo oziroma dostojno komunikacijo žal pogosto zamenjujejo sramotenje, zmerjanje, obračunavanje in linč. »Svoboda izražanja je res demokratična pridobitev, vendar pa je varovana do meja varstva drugih človekovih pravic in svoboščin oz. pravic drugih. Dostojna komunikacija in ravnanje, ki ne posega v dostojanstvo sočloveka in mu ne krši pravic, je odraz zrelosti, odprtosti in etičnosti tako družbe kot posameznika, na kar velikokrat opozarjam. Besede imajo veliko moč, zato mora biti naša javno izražena misel kultivirana, ne glede na njeno ostrino in neposrednost. Posamezniki pa morajo biti odgovorni za svoje besede,« poudarja varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina zato poziva vse, ki so kakorkoli vključeni v predvolilno kampanjo naj svojo privrženost ustavnim in demokratičnim vrednotam ter dostojnemu komuniciranju izkažejo v vseh svojih javnih nastopih. »Vsekakor lahko začne vsak pri sebi in je tako dober zgled drugim. Pri tem pa je budnost družbe na nesprejemljive prakse komuniciranja pomembna, saj se s tem postavlja jasna ločnica med sprejemljivim ali nesprejemljivim načinom komuniciranja, ki zaznamuje delovanje in mišljenje celotne družbe,« še izpostavlja varuh človekovih pravic.

 

 

 

Natisni: