Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Napaka policije pri vnosu odločilnega dejstva povzročila sporen inšpekcijski nadzor

Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Napaka pri vnosu odločilnega dejstva za nadaljnje postopanje organov je povzročila vrsto nevšečnosti, med drugim tudi pobudničino nezaupanje v ravnanje inšpekcijskega organa. Varuh je zato nezadostno skrbnost policije v izpostavljenem smislu ocenil kot kršitev načela dobrega upravljanja.

* * *

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila pobudnica, ki dne 18. 7. 2021 ni razpolagala z dokazili o izpolnjevanju pogoja prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT) za vstop v Republiko Slovenijo iz Republike Hrvaške. Na mejnem prehodu ji je policist izročil Izjavo o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu, ki je ni podpisala. Dne 21. 7. 2021 jo je obiskal zdravstveni inšpektor, kljub temu, da ni prejela odločbe skladno z 19.c členom Zakona o nalezljivih boleznih.

Po posredovanju Varuha je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) raziskal okoliščine konkretnega primera in zaprosil Policijo za pobudničino skenirano izjavo. Ugotovili so, da je pobudnica na dotičnem mejnem prehodu zavrnila podpis, da pa v Excel tabeli »Izjave za karanteno (policija)«, ki jo je ZIRS pridobil od Policije za namene izvajanja nadzora, v stolpcu, ki se imenuje »podpis« pod označbo »zavrnjeno«, dejstvo o zavrnitvi v času pridobivanja podatkov ZIRS ni bilo zavedeno. Tako so bili pobudničini podatki obdelani za namene inšpekcijskega nadzora, kot je to običajno za vse tiste, ki so v navedeni evidenci zavedeni za prestajanje ukrepa karantene na podlagi podpisanih izjav, Ministrstvo za zdravje pa ni prejelo potrebnih podatkov, da bi pobudnici lahko izdalo odločbo o karanteni. ZIRS je z napako pri vnosu v navedeni izpis (manjkajoče zapisano dejstvo o zavrnitvi izjave) seznanil Policijo, ki te podatke vpisuje. 14.5-10/2021

Natisni: