Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuhinje predavala na konferenci Združenja upravnih delavce Slovenije

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je v petek, 24. 11. 2017, v Bohinjski Bistrici udeležila tradicionalne konference Združenja upravnih delavce Slovenije. Predstavila je dileme Varuha človekovih pravic RS v zvezi z uveljavitvijo Zakona o prijavi prebivališča, ki je začel veljati 13. 8. 2017.

Zakon prinaša mnogo novosti, nekatere postopke poenostavlja, je dejala. Za Varuha in mnoge pobudnike, ki se obračajo nanj, je posebej pomembno zakonsko določilo o možnosti prijave prebivališča na naslovu občine ali centrov za socialno delo (CSD), na območju katerih posameznik dejansko živi. Gre za t. i. zakonsko prebivališče. S tem se več ne bo dogajalo, da bi nekdo z izgubo domovanja izgubil tudi s tem povezane pravice, predvsem zdravstveno zavarovanje, pravice iz naslova socialnega varstva, možnosti prijave za razpis na neprofitno stanovanje in druge. Ocenila je, da zakon ni popoln, vendar predstavlja vzvod, da do kršitev človekovih pravic, ki smo jih do sedaj ugotavljali pri Varuhu, več ne bo prihajalo.

Poudarila je še, da z upravnimi enotami Varuh odlično sodeluje in da je delež primerov, ki se nanaša na njihovo delo majhen, več težav je zaradi implementacije  zakonodaje, ki je pogosto nejasna in nekonsistentna. Izpostavila je še pomen medresorskega povezovanja in sodelovanja zato, da sprejete rešitve upravnih organov ne bodo le zakonite, temveč bodo skladne tudi z načelom dobrega upravljanja in drugimi načeli.
Udeležence so v uvodu nagovorili še predsednica Združenja dr. Bojana Zadravec, načelnica Upravne enote Radovljice mag. Maja Antonič in minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Sledilo je predavanje predstavnice Statističnega urada Slovenije Martine Žnidaršič o tem, zakaj služijo podatki iz statističnih evidenc služijo in zakaj je tudi statistika lahko zanimiva. V nadaljevanju so bili predstavljeni programi mednarodne mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja, sledila je predstavitev Upravne inšpekcije o pravilnem postopanju.
Sklop o veščinah javnega nastopanja ter poglede naših državljanov v tujini in tujcev v Sloveniji je predstavilo ministrstvo za zunanje zadeve. Srečanje se bo zaključilo v soboto s predstavitvijo domačih in tujih praks.

Tovrstna srečanja ne predstavljajo le strokovnega doprinosa, ampak tudi možnosti neformalnega druženja, ki omogoča rešitve marsikaterega zapleta in tako izogib potencialnim kršitvah, ki bi se sicer lahko zgodile v najpogostejših upravnih postopkih.

Natisni: